การเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรณีเหตุสุดวิสัย
สพป.บึงกาฬ ได้ปิดระบบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนแล้ว  หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ขอให้นำหนังสือไปยื่นต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณา [แบบฟอร์มหนังสือเปลี่ยนแปล]
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:22 น.