ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการแข่งขัน
เนื่องจาก สพป.บึงกาฬ จะโอนข้อมูลทีมที่เป็นตัวแทนของ สพป.บึงกาฬ ไปยังจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.  ดังนั้น จึงให้ครูผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง  ก่อนที่จะส่งจังหวัดสุรินทร์ต่อไป  สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะ/ฝ่าย สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากเว็บไซต์นี้
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:23 น.