ที่พักเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (จ.สุรินทร์)
 สพป.บึงกาฬ ได้จองที่พักไว้สำหรับนักเรียน และครูที่จะเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
(1) ร.ร.บ้านดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 50 คน (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) ห่างจากตัวอำเภอรัตนบุรี ไปอำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 13 ก.ม. ผู้ประสานนายเมธี  เชี่ยวนิกร โทร. 083-1431150 และนายทวีศักดิ์ โทร. 085-7676403
(2) ร.ร.บ้านนาสาม (เกียรติประชา) หมู่ 6 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 150 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 13 ก.ม. ผู้ประสาน ผอ.ทยากร  หาญเสมอ โทร 081-3217570 และนายอโณทัย เชิญสุข โทร 087-441-5124
(3) ร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 100 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 5 ก.ม. ผู้ประสานนายยอดชาย จุฬารี โทร.086-8775979, 081-8797357 และนายคมศักดิ์ เส้นศูนย์ โทร 094-290510
(4) ศูนย์ปฏิบัติธรรมจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รับผู้พักได้ 300 คน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 5 ก.ม. ผู้ประสาน นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ โทร 087-2397577
วันอาทิตย์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:21 น.