การสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับ สพป.

ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน สมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 โดย log in แล้วคลิ๊กเลือกสมัครในเมนู "สมัครกรรมการตัดสิน ใหม่!!!" ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:44 น.