หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31 23 76.67% 6 20% 0 0% 1 3.33% 30
2 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 25 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 27 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 24 17 70.83% 5 20.83% 2 8.33% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 28 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
6 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 24 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
7 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 21 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 19 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านหลักเขต 22 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
13 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 17 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 19 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
16 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 18 10 58.82% 4 23.53% 0 0% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
21 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 20 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 15 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
26 โรงเรียนบ้านประคอง 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 18 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 17 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนบำรุงวิทยา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านช่อผกา 12 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
34 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านถาวร 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
37 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 15 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 15 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 12 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนอนุบาลธีรา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนวิมลวิทยา 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 13 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
59 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดละลวด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 11 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
81 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านสวายจีก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนวัดหนองครก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านสมสนุก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านสารภี 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
112 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 11 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
125 โรงเรียนเทศบาล2 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
126 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
130 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านพะไล 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านโคกระกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนเทศบาล 1 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
168 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านตะโก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านฝังงา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองตราด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านร่มไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดกะทิง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนเทศบาล3 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
186 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]