สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 23 6 0 1 29
2 อนุบาลชำนิ 19 4 2 0 25
3 อนุบาลลำปลายมาศ 18 3 1 0 22
4 อนุบาลบ้านด่าน 17 5 2 0 24
5 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 17 5 1 2 23
6 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 16 6 2 0 24
7 วัดหนองกระทุ่ม 15 2 1 0 18
8 อนุบาลบุรีรัมย์ 14 4 0 0 18
9 บ้านโคกสนวน 13 4 4 0 21
10 บ้านสำโรงโนนเค็ง 13 2 3 1 18
11 บ้านหนองม่วง 13 2 1 0 16
12 บ้านหลักเขต 12 5 3 0 20
13 รวมมิตรวิทยา 11 3 2 0 16
14 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 11 2 1 0 14
15 บ้านบุมะขามป้อม 10 6 2 0 18
16 วัดบ้านกะชาย 10 4 1 0 15
17 วัดบ้านเมืองฝาง 10 4 0 3 14
18 ไตรมิตรวิทยาคาร 10 3 1 0 14
19 ไตรคามสามัคคีวิทยา 10 2 0 0 12
20 บ้านโนนแดง 10 1 1 0 12
21 วัดบ้านกะหาด 9 5 1 0 15
22 สะแกโพรงอนุสรณ์ 9 3 2 0 14
23 บ้านดอนหวาย 9 3 0 0 12
24 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 9 2 1 0 12
25 เสนสิริอนุสรณ์ 9 2 0 2 11
26 บ้านประคอง 9 1 0 0 10
27 สามัคคีมีชัยวิทยา 8 5 1 3 14
28 บ้านผไทรินทร์ 8 4 3 2 15
29 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 8 4 0 0 12
30 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 4 0 0 12
31 บ้านตูบช้าง 8 3 1 1 12
32 บำรุงวิทยา 8 3 0 0 11
33 บ้านช่อผกา 8 1 0 1 9
34 บ้านตะโคงสามัคคี 7 1 2 0 10
35 บ้านถาวร 6 5 1 0 12
36 วัดบ้านถลุงเหล็ก 6 5 0 0 11
37 วัดบ้านปราสาท 6 4 1 1 11
38 บ้านลุงม่วง 6 0 2 0 8
39 วัดบ้านหนองกะทิง 5 7 3 0 15
40 บ้านนาศรีนวล 5 3 2 0 10
41 บ้านหนองยาง 5 3 0 0 8
42 บ้านตาเหล็ง 5 2 2 0 9
43 บ้านหนองไผ่ 5 2 1 0 8
44 วัดโพธิ์ทอง 5 2 1 0 8
45 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 5 2 0 0 7
46 อนุบาลธีรา 5 2 0 0 7
47 บ้านหนองหัวช้าง 5 1 2 0 8
48 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 5 1 1 1 7
49 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 5 1 1 0 7
50 บ้านหนองมะเขือ 5 1 0 0 6
51 วัดขี้ตุ่น 5 1 0 0 6
52 วิมลวิทยา 5 0 3 1 8
53 บ้านตลาดชัย 5 0 0 0 5
54 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
55 วัดหนองเก้าข่า 5 0 0 0 5
56 บ้านตะโกตาเนตร 4 7 0 1 11
57 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 6 2 0 12
58 บ้านตลาดควาย 4 4 2 0 10
59 วัดสถานีหนองตาด 4 4 0 0 8
60 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 4 3 1 0 8
61 บ้านกระโดนกะลันทา 4 3 0 0 7
62 วัดโคกสะอาด 4 2 2 0 8
63 บ้านหนองแวง 4 2 1 2 7
64 บ้านหนองปรือ 4 2 1 1 7
65 วัดบ้านโคกชาด 4 1 1 0 6
66 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 4 1 1 0 6
67 วัดบ้านเมืองดู่ 4 0 1 0 5
68 วัดละลวด 4 0 0 1 4
69 บ้านเมืองแฝก 4 0 0 0 4
70 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 0 0 0 4
71 บ้านหนองผักโพด 4 0 0 0 4
72 บ้านหนองมะค่าแต้ 3 4 4 0 11
73 บ้านนากลาง 3 4 0 1 7
74 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 3 3 0 0 6
75 วัดหนองสองห้อง 3 3 0 0 6
76 บ้านโคกสะอาด 3 2 1 1 6
77 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 3 2 1 0 6
78 วัดบ้านบุโพธิ์ 3 2 1 0 6
79 บ้านห้วยศาลา 3 2 0 0 5
80 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 3 1 3 0 7
81 วัดโกรกประดู่ 3 1 1 2 5
82 บ้านหัวสะพาน 3 1 1 1 5
83 บ้านโคกหัวช้าง 3 1 1 0 5
84 บ้านทะเมนชัย 3 1 1 0 5
85 เบญจคามวิทยา 3 1 0 1 4
86 บ้านบริหารชนบท 3 1 0 1 4
87 บ้านบุตาวงษ์ 3 1 0 0 4
88 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 3 1 0 0 4
89 บ้านโกรกขี้หนู 3 1 0 0 4
90 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 3 1 0 0 4
91 บ้านหนองพะอง 3 1 0 0 4
92 เรืองทองสามัคคี 3 0 1 0 4
93 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
94 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
95 วัดบ้านสวายสอ 3 0 0 0 3
96 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 3 0 0 0 3
97 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 3 0 0 0 3
98 บ้านสวายจีก 3 0 0 0 3
99 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 2 4 1 0 7
100 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 2 4 0 0 6
101 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 3 1 0 6
102 บ้านหนองม้า 2 2 3 1 7
103 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 2 1 0 5
104 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
105 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 2 2 0 0 4
106 บ้านหนองไทร 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 1 0 1 3
108 วัดหนองครก 2 1 0 1 3
109 บ้านหนองปรือน้อย 2 1 0 0 3
110 บ้านสมสนุก 2 1 0 0 3
111 บ้านสารภี 2 0 2 1 4
112 ไตรภูมิวิทยา 2 0 2 0 4
113 บ้านตูมหวาน 2 0 1 1 3
114 บ้านม่วงโนนสูง 2 0 1 1 3
115 บ้านท้องเรือ 2 0 0 1 2
116 บ้านห้วยมะไฟ 2 0 0 0 2
117 ฮั่วเคี้ยว 2 0 0 0 2
118 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองขวาง 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองเฒ่ากา 2 0 0 0 2
123 วัดบ้านตะขบ 2 0 0 0 2
124 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 5 1 2 7
125 เทศบาล2 1 3 2 0 6
126 วัดหนองปล่อง 1 3 1 1 5
127 บ้านโนนศิลา 1 3 1 0 5
128 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1 3 0 0 4
129 บ้านหนองไฮ 1 2 2 0 5
130 วัดบ้านสะแกซำ 1 2 1 1 4
131 บ้านหนองบัว 1 2 1 0 4
132 บ้านกลันทาวิทยา 1 1 1 1 3
133 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 1 1 0 3
134 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 1 1 0 3
135 บ้านสำโรงโคกเพชร 1 1 1 0 3
136 บ้านดอนใหญ่ 1 1 1 0 3
137 บ้านกระเดื่อง 1 1 0 0 2
138 บ้านโคกระกา 1 1 0 0 2
139 บ้านโคกเก่า 1 1 0 0 2
140 วัดโนนสำราญ 1 1 0 0 2
141 บ้านบุ-หนองเทา 1 1 0 0 2
142 บ้านพะไล 1 1 0 0 2
143 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
144 บ้านพระครูน้อย 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 0 2
146 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1 1 0 0 2
147 เทศบาล 1 1 1 0 0 2
148 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 2 0 3
149 บ้านโคกสูง 1 0 1 1 2
150 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 1 0 2
151 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1
152 บ้านสำโรงสันติภาพ 1 0 0 1 1
153 บ้านสระเกษ 1 0 0 0 1
154 บ้านแท่นพระ 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
156 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 0 0 0 1
157 บ้านแสลงพัน 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองไทร 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 0 1
160 ประชาสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 0 1
161 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 0 0 0 1
162 บ้านปรุบุมะค่า 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
164 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 0 0 0 1
165 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
166 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 0 1
167 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 4 2 0 6
168 วัดหนองขุนปราบ 0 4 0 0 4
169 บ้านหนองตาดน้อย 0 2 1 0 3
170 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 2 0 0 2
171 วัดบ้านบัลลังก์ 0 2 0 0 2
172 บ้านตะโก 0 1 1 1 2
173 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 1 1 0 2
174 บ้านหนองตราด 0 1 0 0 1
175 บ้านฝังงา 0 1 0 0 1
176 บ้านฝ้าย 0 1 0 0 1
177 บ้านร่มไทร 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 0 1
180 วัดสว่างบูรพา 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 1 0 1
183 วัดกะทิง 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0
185 เทศบาล3 0 0 0 0 0
186 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 736 311 125 47 1,172