สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 21 5 0 1 26
2 อนุบาลชำนิ 18 4 2 0 24
3 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 15 5 1 2 21
4 วัดหนองกระทุ่ม 15 2 1 0 18
5 อนุบาลบุรีรัมย์ 14 4 0 0 18
6 บ้านโคกสนวน 13 4 4 0 21
7 บ้านหนองม่วง 13 2 1 0 16
8 อนุบาลบ้านด่าน 11 4 2 0 17
9 บ้านบุมะขามป้อม 10 5 2 0 17
10 วัดบ้านกะชาย 10 4 1 0 15
11 ไตรมิตรวิทยาคาร 10 3 1 0 14
12 อนุบาลลำปลายมาศ 10 3 1 0 14
13 บ้านโนนแดง 10 1 1 0 12
14 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 9 6 2 0 17
15 บ้านดอนหวาย 9 3 0 0 12
16 บ้านสำโรงโนนเค็ง 9 2 3 1 14
17 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 9 2 1 0 12
18 เสนสิริอนุสรณ์ 9 2 0 2 11
19 ไตรคามสามัคคีวิทยา 9 2 0 0 11
20 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 9 1 1 0 11
21 สามัคคีมีชัยวิทยา 8 5 1 3 14
22 บ้านผไทรินทร์ 8 4 3 2 15
23 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 4 0 0 12
24 บำรุงวิทยา 8 3 0 0 11
25 รวมมิตรวิทยา 8 2 2 0 12
26 สะแกโพรงอนุสรณ์ 8 2 1 0 11
27 วัดบ้านกะหาด 7 5 1 0 13
28 วัดบ้านเมืองฝาง 7 4 0 2 11
29 บ้านหลักเขต 7 3 2 0 12
30 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 7 2 0 0 9
31 วัดบ้านถลุงเหล็ก 6 5 0 0 11
32 วัดบ้านปราสาท 6 4 1 1 11
33 บ้านตูบช้าง 6 3 1 1 10
34 บ้านลุงม่วง 6 0 2 0 8
35 บ้านถาวร 5 5 1 0 11
36 บ้านหนองไผ่ 5 2 1 0 8
37 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 5 2 0 0 7
38 อนุบาลธีรา 5 2 0 0 7
39 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 5 1 1 1 7
40 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 5 1 1 0 7
41 บ้านช่อผกา 5 1 0 1 6
42 บ้านหนองมะเขือ 5 1 0 0 6
43 บ้านประคอง 5 1 0 0 6
44 วัดขี้ตุ่น 5 1 0 0 6
45 วิมลวิทยา 5 0 3 1 8
46 บ้านตลาดชัย 5 0 0 0 5
47 บ้านตะโกตาเนตร 4 7 0 1 11
48 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 6 2 0 12
49 วัดสถานีหนองตาด 4 4 0 0 8
50 บ้านกระโดนกะลันทา 4 3 0 0 7
51 วัดโคกสะอาด 4 2 2 0 8
52 บ้านหนองแวง 4 2 1 2 7
53 บ้านหนองปรือ 4 2 1 1 7
54 วัดโพธิ์ทอง 4 2 1 0 7
55 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 4 2 0 0 6
56 วัดบ้านโคกชาด 4 1 1 0 6
57 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 4 1 1 0 6
58 วัดบ้านเมืองดู่ 4 0 1 0 5
59 วัดละลวด 4 0 0 1 4
60 บ้านเมืองแฝก 4 0 0 0 4
61 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 0 0 0 4
62 บ้านหนองผักโพด 4 0 0 0 4
63 วัดบ้านหนองกะทิง 3 5 3 0 11
64 บ้านหนองมะค่าแต้ 3 4 4 0 11
65 บ้านนากลาง 3 4 0 1 7
66 บ้านนาศรีนวล 3 3 2 0 8
67 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 3 3 0 0 6
68 วัดหนองสองห้อง 3 3 0 0 6
69 บ้านตาเหล็ง 3 2 2 0 7
70 บ้านโคกสะอาด 3 2 1 1 6
71 บ้านหนองยาง 3 2 0 0 5
72 บ้านห้วยศาลา 3 2 0 0 5
73 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 3 1 3 0 7
74 วัดโกรกประดู่ 3 1 1 2 5
75 บ้านทะเมนชัย 3 1 1 0 5
76 เบญจคามวิทยา 3 1 0 1 4
77 บ้านบริหารชนบท 3 1 0 1 4
78 บ้านบุตาวงษ์ 3 1 0 0 4
79 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 3 1 0 0 4
80 บ้านโกรกขี้หนู 3 1 0 0 4
81 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 3 1 0 0 4
82 บ้านหนองพะอง 3 1 0 0 4
83 บ้านตะโคงสามัคคี 3 0 2 0 5
84 เรืองทองสามัคคี 3 0 1 0 4
85 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
86 บ้านโคกกลาง 3 0 0 0 3
87 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
88 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 3 0 0 0 3
89 บ้านสวายจีก 3 0 0 0 3
90 วัดหนองเก้าข่า 3 0 0 0 3
91 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 2 4 1 0 7
92 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 2 4 0 0 6
93 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 3 1 0 6
94 บ้านตลาดควาย 2 3 1 0 6
95 บ้านหนองม้า 2 2 3 1 7
96 วัดบ้านบุโพธิ์ 2 2 1 0 5
97 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
98 บ้านโคกหัวช้าง 2 1 1 0 4
99 บ้านหนองไทร 2 1 1 0 4
100 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 1 1 0 4
101 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 1 0 1 3
102 วัดหนองครก 2 1 0 1 3
103 บ้านหนองปรือน้อย 2 1 0 0 3
104 บ้านสมสนุก 2 1 0 0 3
105 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 2 1 0 0 3
106 บ้านสารภี 2 0 2 1 4
107 ไตรภูมิวิทยา 2 0 2 0 4
108 บ้านตูมหวาน 2 0 1 1 3
109 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 0 1 0 3
110 บ้านม่วงโนนสูง 2 0 1 0 3
111 บ้านห้วยมะไฟ 2 0 0 0 2
112 ฮั่วเคี้ยว 2 0 0 0 2
113 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองขวาง 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองเฒ่ากา 2 0 0 0 2
118 วัดบ้านตะขบ 2 0 0 0 2
119 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 5 1 2 7
120 เทศบาล2 1 3 2 0 6
121 วัดหนองปล่อง 1 3 1 1 5
122 บ้านโนนศิลา 1 3 1 0 5
123 บ้านหนองไฮ 1 2 2 0 5
124 บ้านหนองบัว 1 2 1 0 4
125 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 2 0 4
126 บ้านกลันทาวิทยา 1 1 1 1 3
127 วัดบ้านสะแกซำ 1 1 1 1 3
128 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 1 1 0 3
129 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 1 1 0 3
130 บ้านดอนใหญ่ 1 1 1 0 3
131 บ้านกระเดื่อง 1 1 0 0 2
132 บ้านโคกระกา 1 1 0 0 2
133 บ้านบุ-หนองเทา 1 1 0 0 2
134 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
135 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1 1 0 0 2
136 บ้านพระครูน้อย 1 1 0 0 2
137 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 0 2
138 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1 1 0 0 2
139 เทศบาล 1 1 1 0 0 2
140 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 2 0 3
141 บ้านหัวสะพาน 1 0 1 1 2
142 บ้านโคกสูง 1 0 1 1 2
143 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 1 0 2
144 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1
145 บ้านท้องเรือ 1 0 0 1 1
146 บ้านสำโรงสันติภาพ 1 0 0 1 1
147 บ้านสระเกษ 1 0 0 0 1
148 บ้านแท่นพระ 1 0 0 0 1
149 บ้านแสลงพัน 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองไทร 1 0 0 0 1
151 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 0 1
152 ประชาสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 0 1
153 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 0 0 0 1
154 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 0 0 0 1
155 บ้านปรุบุมะค่า 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
157 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 0 0 0 1
158 วัดบ้านสวายสอ 1 0 0 0 1
159 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
160 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 0 1
161 วัดหนองขุนปราบ 0 4 0 0 4
162 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 2 2 0 4
163 บ้านหนองตาดน้อย 0 2 1 0 3
164 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 2 0 0 2
165 บ้านตะโก 0 1 1 1 2
166 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 1 1 0 2
167 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 1 1 0 2
168 บ้านหนองตราด 0 1 0 0 1
169 บ้านฝังงา 0 1 0 0 1
170 บ้านพะไล 0 1 0 0 1
171 บ้านฝ้าย 0 1 0 0 1
172 บ้านร่มไทร 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 0 1
174 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 0 1
175 บ้านโคกเก่า 0 1 0 0 1
176 วัดสว่างบูรพา 0 1 0 0 1
177 วัดโนนสำราญ 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 1 0 1
179 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 1 0 1
180 วัดกะทิง 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0
182 เทศบาล3 0 0 0 0 0
รวม 639 283 121 45 1,088