สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 6 3 3 12 21 5 0 1 26
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 5 3 1 9 14 4 0 0 18
3 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 5 2 2 9 15 5 1 2 21
4 บ้านดอนหวาย 4 4 1 9 9 3 0 0 12
5 บ้านหนองม่วง 4 2 0 6 13 2 1 0 16
6 บ้านโนนแดง 4 0 1 5 10 1 1 0 12
7 อนุบาลชำนิ 3 4 3 10 18 4 2 0 24
8 วัดหนองกระทุ่ม 3 4 2 9 15 2 1 0 18
9 เสนสิริอนุสรณ์ 3 4 2 9 9 2 0 2 11
10 รวมมิตรวิทยา 3 2 0 5 8 2 2 0 12
11 บ้านตลาดชัย 3 1 0 4 5 0 0 0 5
12 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 2 7 10 3 1 0 14
13 บ้านผไทรินทร์ 2 3 2 7 8 4 3 2 15
14 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 2 2 2 6 9 1 1 0 11
15 วัดบ้านกะหาด 2 2 1 5 7 5 1 0 13
16 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 2 2 0 4 7 2 0 0 9
17 บ้านหนองมะเขือ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
18 บ้านหลักเขต 2 1 0 3 7 3 2 0 12
19 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 3 5 2 1 0 8
20 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 1 0 3 3 3 0 0 6
21 บ้านบุตาวงษ์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านโคกสนวน 2 0 3 5 13 4 4 0 21
24 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 0 2 4 8 5 1 3 14
25 บ้านหนองแวง 2 0 2 4 4 2 1 2 7
26 วัดบ้านเมืองดู่ 2 0 1 3 4 0 1 0 5
27 บ้านโคกกลาง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
28 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 4 0 0 0 4
29 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
30 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
31 วัดบ้านกะชาย 1 4 0 5 10 4 1 0 15
32 บ้านบุมะขามป้อม 1 3 2 6 10 5 2 0 17
33 วัดบ้านปราสาท 1 2 2 5 6 4 1 1 11
34 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1 2 1 4 9 6 2 0 17
35 บำรุงวิทยา 1 1 4 6 8 3 0 0 11
36 บ้านประคอง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
37 สะแกโพรงอนุสรณ์ 1 1 1 3 8 2 1 0 11
38 วิมลวิทยา 1 1 1 3 5 0 3 1 8
39 วัดละลวด 1 1 0 2 4 0 0 1 4
40 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
41 เรืองทองสามัคคี 1 1 0 2 3 0 1 0 4
42 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
43 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 ฮั่วเคี้ยว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านกระเดื่อง 1 1 0 2 1 1 0 0 2
46 บ้านลุงม่วง 1 0 1 2 6 0 2 0 8
47 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 5 1 1 0 7
48 บ้านตะโกตาเนตร 1 0 0 1 4 7 0 1 11
49 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
50 บ้านนากลาง 1 0 0 1 3 4 0 1 7
51 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
52 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 วัดหนองปล่อง 1 0 0 1 1 3 1 1 5
55 บ้านกลันทาวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
56 บ้านโคกระกา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 1 0 1 1 2
58 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านสระเกษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านแท่นพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ไตรคามสามัคคีวิทยา 0 4 2 6 9 2 0 0 11
62 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 0 3 4 7 8 4 0 0 12
63 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 2 1 3 9 2 1 0 12
64 วัดโพธิ์ทอง 0 2 1 3 4 2 1 0 7
65 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 2 0 2 4 2 0 0 6
66 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 2 0 2 2 1 0 1 3
67 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 อนุบาลลำปลายมาศ 0 1 4 5 10 3 1 0 14
69 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
70 บ้านตูบช้าง 0 1 1 2 6 3 1 1 10
71 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 บ้านช่อผกา 0 1 0 1 5 1 0 1 6
73 บ้านโกรกขี้หนู 0 1 0 1 3 1 0 0 4
74 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 วัดหนองครก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
76 บ้านสารภี 0 1 0 1 2 0 2 1 4
77 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 เทศบาล2 0 1 0 1 1 3 2 0 6
79 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
81 บ้านท้องเรือ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดบ้านเมืองฝาง 0 0 3 3 7 4 0 2 11
84 วัดโคกสะอาด 0 0 3 3 4 2 2 0 8
85 วัดโกรกประดู่ 0 0 3 3 3 1 1 2 5
86 บ้านหนองยาง 0 0 2 2 3 2 0 0 5
87 บ้านสำโรงโนนเค็ง 0 0 1 1 9 2 3 1 14
88 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 0 1 1 5 2 0 0 7
89 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 0 1 1 5 1 1 1 7
90 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 0 1 1 4 6 2 0 12
91 วัดบ้านโคกชาด 0 0 1 1 4 1 1 0 6
92 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
93 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 1 1 3 1 3 0 7
94 เบญจคามวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
95 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
96 บ้านโคกหัวช้าง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
97 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 ไตรภูมิวิทยา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
99 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 0 0 1 1 1 5 1 2 7
100 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
102 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านตะโก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
105 บ้านหนองตราด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
106 อนุบาลบ้านด่าน 0 0 0 0 11 4 2 0 17
107 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 0 0 0 6 5 0 0 11
108 บ้านถาวร 0 0 0 0 5 5 1 0 11
109 อนุบาลธีรา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
110 วัดขี้ตุ่น 0 0 0 0 5 1 0 0 6
111 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 4 4 0 0 8
112 บ้านกระโดนกะลันทา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
113 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 4 1 1 0 6
114 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
115 วัดบ้านหนองกะทิง 0 0 0 0 3 5 3 0 11
116 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 3 3 2 0 8
117 บ้านตาเหล็ง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
118 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 2 1 1 6
119 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
120 บ้านทะเมนชัย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
121 บ้านบริหารชนบท 0 0 0 0 3 1 0 1 4
122 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
123 บ้านตะโคงสามัคคี 0 0 0 0 3 0 2 0 5
124 บ้านสวายจีก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 0 0 0 0 2 4 1 0 7
127 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
128 บ้านตลาดควาย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
129 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 2 2 3 1 7
130 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 บ้านสมสนุก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
135 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
140 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
141 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
142 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
143 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
144 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 เทศบาล 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
152 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองเพิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดบ้านสวายสอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
164 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
165 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
166 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านฝังงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านพะไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านโคกเก่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 วัดกะทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 เทศบาล3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 102 92 305 639 283 121 45 1,043