สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 6 3 4 13 23 6 0 1 29
2 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 6 3 2 11 17 5 1 2 23
3 บ้านหลักเขต 6 1 1 8 12 5 3 0 20
4 อนุบาลบุรีรัมย์ 5 3 1 9 14 4 0 0 18
5 รวมมิตรวิทยา 5 3 0 8 11 3 2 0 16
6 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 4 5 1 10 16 6 2 0 24
7 บ้านดอนหวาย 4 4 1 9 9 3 0 0 12
8 บ้านหนองม่วง 4 2 0 6 13 2 1 0 16
9 บ้านโนนแดง 4 0 1 5 10 1 1 0 12
10 อนุบาลชำนิ 3 5 3 11 19 4 2 0 25
11 อนุบาลลำปลายมาศ 3 4 4 11 18 3 1 0 22
12 วัดหนองกระทุ่ม 3 4 2 9 15 2 1 0 18
13 เสนสิริอนุสรณ์ 3 4 2 9 9 2 0 2 11
14 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 3 3 2 8 11 2 1 0 14
15 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 3 2 1 6 8 4 0 0 12
16 อนุบาลบ้านด่าน 3 2 0 5 17 5 2 0 24
17 บ้านตลาดชัย 3 1 0 4 5 0 0 0 5
18 บ้านโคกกลาง 3 0 1 4 5 0 0 0 5
19 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 2 7 10 3 1 0 14
20 บ้านผไทรินทร์ 2 3 2 7 8 4 3 2 15
21 วัดบ้านกะหาด 2 3 1 6 9 5 1 0 15
22 บ้านหนองมะเขือ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
23 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 1 4 5 1 2 0 8
24 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 3 5 2 1 0 8
25 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 1 0 3 3 3 0 0 6
26 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
27 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 3 3 1 1 1 5
28 บ้านบุตาวงษ์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 บ้านโคกสนวน 2 0 3 5 13 4 4 0 21
31 บ้านสำโรงโนนเค็ง 2 0 3 5 13 2 3 1 18
32 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 0 2 4 8 5 1 3 14
33 บ้านหนองแวง 2 0 2 4 4 2 1 2 7
34 วัดบ้านเมืองดู่ 2 0 1 3 4 0 1 0 5
35 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 4 0 0 0 4
36 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
37 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
38 วัดบ้านกะชาย 1 4 0 5 10 4 1 0 15
39 บ้านบุมะขามป้อม 1 3 2 6 10 6 2 0 18
40 บ้านประคอง 1 2 4 7 9 1 0 0 10
41 วัดบ้านเมืองฝาง 1 2 3 6 10 4 0 3 14
42 วัดบ้านปราสาท 1 2 2 5 6 4 1 1 11
43 สะแกโพรงอนุสรณ์ 1 2 1 4 9 3 2 0 14
44 บำรุงวิทยา 1 1 4 6 8 3 0 0 11
45 วิมลวิทยา 1 1 1 3 5 0 3 1 8
46 บ้านนาศรีนวล 1 1 0 2 5 3 2 0 10
47 วัดหนองเก้าข่า 1 1 0 2 5 0 0 0 5
48 วัดละลวด 1 1 0 2 4 0 0 1 4
49 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
50 เรืองทองสามัคคี 1 1 0 2 3 0 1 0 4
51 วัดบ้านสวายสอ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 ฮั่วเคี้ยว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านกระเดื่อง 1 1 0 2 1 1 0 0 2
55 บ้านหนองยาง 1 0 3 4 5 3 0 0 8
56 บ้านลุงม่วง 1 0 1 2 6 0 2 0 8
57 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 5 1 1 0 7
58 บ้านโคกหัวช้าง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
59 วัดบ้านหนองกะทิง 1 0 0 1 5 7 3 0 15
60 บ้านตะโกตาเนตร 1 0 0 1 4 7 0 1 11
61 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
62 บ้านนากลาง 1 0 0 1 3 4 0 1 7
63 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
65 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
66 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดหนองปล่อง 1 0 0 1 1 3 1 1 5
68 บ้านกลันทาวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
69 บ้านโคกระกา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านโคกเก่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 วัดโนนสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านสระเกษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านแท่นพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านโคกวัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 ไตรคามสามัคคีวิทยา 0 5 2 7 10 2 0 0 12
78 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 0 3 4 7 8 4 0 0 12
79 บ้านช่อผกา 0 3 1 4 8 1 0 1 9
80 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4 5 2 1 0 8
81 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 2 1 3 9 2 1 0 12
82 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 2 0 2 4 3 1 0 8
83 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 2 0 2 2 1 0 1 3
84 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 2 0 2 2 0 0 0 2
85 บ้านตูบช้าง 0 1 2 3 8 3 1 1 12
86 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 1 2 3 3 2 1 0 6
87 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 บ้านท้องเรือ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
89 บ้านถาวร 0 1 0 1 6 5 1 0 12
90 บ้านตลาดควาย 0 1 0 1 4 4 2 0 10
91 บ้านโกรกขี้หนู 0 1 0 1 3 1 0 0 4
92 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 วัดหนองครก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
94 บ้านสารภี 0 1 0 1 2 0 2 1 4
95 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 เทศบาล2 0 1 0 1 1 3 2 0 6
97 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
98 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
99 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านตะโคงสามัคคี 0 0 4 4 7 1 2 0 10
101 วัดโคกสะอาด 0 0 3 3 4 2 2 0 8
102 วัดโกรกประดู่ 0 0 3 3 3 1 1 2 5
103 บ้านตาเหล็ง 0 0 1 1 5 2 2 0 9
104 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 0 1 1 5 2 0 0 7
105 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 0 1 1 5 1 1 1 7
106 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 0 1 1 4 6 2 0 12
107 วัดบ้านโคกชาด 0 0 1 1 4 1 1 0 6
108 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
109 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 1 1 3 1 3 0 7
110 เบญจคามวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
111 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 ไตรภูมิวิทยา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
114 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 0 0 1 1 1 5 1 2 7
115 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
117 บ้านหนองไทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านตะโก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
120 บ้านหนองตราด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 0 0 0 6 5 0 0 11
122 อนุบาลธีรา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
123 วัดขี้ตุ่น 0 0 0 0 5 1 0 0 6
124 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 4 4 0 0 8
125 บ้านกระโดนกะลันทา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
126 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 4 1 1 0 6
127 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 2 1 1 6
129 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
130 บ้านทะเมนชัย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
131 บ้านบริหารชนบท 0 0 0 0 3 1 0 1 4
132 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านสวายจีก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
134 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 0 0 0 0 2 4 1 0 7
135 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
136 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 2 2 3 1 7
137 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านสมสนุก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
142 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
143 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
147 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
148 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
149 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
150 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านพะไล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 เทศบาล 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
160 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองเพิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 0 4 2 0 6
170 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
171 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
172 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านฝังงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 วัดกะทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 เทศบาล3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 148 129 110 387 736 311 125 47 1,172