เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
http://www.esan65.sillapa.net/
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 10:57 น.