หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้องอนุบาล 1-2 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้องอนุบาล 1-2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]