หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องคอม 1 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ลานกีฬา) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคอม 1) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป. บร. 2 (ห้อง ICT) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 (ห้อง ICT) 15 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องคอม 1 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]