สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านใหม่ 19 3 1 0 23
2 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 18 4 0 0 22
3 วัดสำโรง 17 1 0 0 18
4 วัดบ้านกันทรารมย์ 14 5 1 2 20
5 วัดบ้านสนวน 14 2 1 0 17
6 บ้านป่าชัน 14 0 0 0 14
7 วัดบ้านตะโกตาพิ 13 8 0 0 21
8 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 13 2 0 0 15
9 ประโคนชัยวิทยา 13 0 2 0 15
10 บ้านแสลงโทน 12 3 2 0 17
11 บ้านสี่เหลี่ยม 11 3 1 2 15
12 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 11 3 1 0 15
13 บ้านบุญช่วย 11 1 0 0 12
14 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 10 2 0 1 12
15 อนุบาลศรทิพย์ 10 2 0 0 12
16 บ้านโคกกลอย 10 1 0 0 11
17 นิคมสร้างตนเอง 9 9 7 0 0 16
18 อนุบาลกระสัง 9 5 0 0 14
19 นิคมสร้างตนเอง 1 9 3 1 1 13
20 นิคมพัฒนาสายโท 11 9 2 1 1 12
21 บ้านจรอกใหญ่ 9 0 0 0 9
22 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 0 0 0 9
23 บ้านหนองไม้งาม 1 8 6 1 0 15
24 วัดอินทบูรพา 8 5 2 4 15
25 อนุบาลบ้านสะเดา 8 3 0 2 11
26 ชุมชนบ้านสองชั้น 8 3 0 0 11
27 บ้านจรเข้มาก 8 2 2 0 12
28 วัดบ้านแสลงคง 8 1 0 0 9
29 บ้านหนองตะขบ 8 0 0 2 8
30 บ้านห้วยสำราญ 8 0 0 0 8
31 บ้านโคกย่าง 7 3 2 3 12
32 บ้านห้วยเสลา 7 2 0 2 9
33 วัดบ้านโคกเหล็ก 7 1 1 1 9
34 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 7 0 1 1 8
35 บ้านหนองตระเสก 7 0 0 0 7
36 บ้านโคกเพชรไสยา 6 3 5 0 14
37 บ้านห้วยปอ 6 3 1 1 10
38 บ้านตัวอย่าง 6 3 0 0 9
39 บ้านเขาคอก 6 2 1 0 9
40 บ้านหนองไม้งาม 2 6 2 1 0 9
41 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 6 2 0 1 8
42 บ้านหนองรักษ์ 6 1 0 0 7
43 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 1 0 0 7
44 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 6 1 0 0 7
45 บ้านตะโกบำรุง 6 0 0 0 6
46 วัดปทุมคงคา 6 0 0 0 6
47 บ้านตะครอง 6 0 0 0 6
48 บ้านปราสาทสามัคคี 5 4 0 0 9
49 บ้านทุ่งสว่าง 5 3 1 2 9
50 บ้านเสม็ด 5 2 1 0 8
51 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 5 2 0 0 7
52 วัดบ้านหนองแขม 5 1 1 2 7
53 บ้านโคกขมิ้น 5 1 1 1 7
54 บ้านโคกกะชาย 5 1 0 0 6
55 พุทธบารมี 5 1 0 0 6
56 บ้านหนองเก็ม 5 1 0 0 6
57 นิคมสร้างตนเอง 4 5 1 0 0 6
58 บ้านศรีสุข 5 1 0 0 6
59 วัดบ้านเมืองต่ำ 5 0 1 0 6
60 บ้านหินลาด 5 0 0 0 5
61 บ้านพาชี 5 0 0 0 5
62 บ้านกุดโคลน 5 0 0 0 5
63 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 0 0 0 5
64 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 4 2 2 0 8
65 วัดบ้านหนองพลวง 4 2 0 1 6
66 นิคมสร้างตนเอง 6 4 2 0 0 6
67 บ้านหนองขอน 4 1 0 1 5
68 วัดโคกเจริญ 4 1 0 1 5
69 อนุบาลห้วยราช 4 1 0 0 5
70 บ้านไม้แดง 4 1 0 0 5
71 บ้านดอนยาว 4 1 0 0 5
72 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 0 5
73 นิคมสร้างตนเอง 3 4 1 0 0 5
74 บ้านเขาดินเหนือ 4 1 0 0 5
75 บ้านราษฎร์นิยม 4 0 3 0 7
76 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 4 0 1 1 5
77 บ้านหนองบอน 4 0 1 1 5
78 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
79 บ้านมะมัง 4 0 0 0 4
80 บ้านปะทัดบุวิทยา 4 0 0 0 4
81 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 3 3 1 0 7
82 บ้านตาแก 3 2 0 1 5
83 อนุบาลบ้านกรวด 3 1 1 0 5
84 บ้านลำดวน 3 1 1 0 5
85 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 3 1 0 0 4
86 นิคมสร้างตนเอง 8 3 1 0 0 4
87 บ้านหนองตะเคียน 3 1 0 0 4
88 บ้านโคกยาง 3 1 0 0 4
89 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 1 0 0 4
90 บ้านโคกกลาง 3 0 2 0 5
91 นิคมสร้างตนเอง 2 3 0 1 0 4
92 บ้านสูงเนิน 3 0 0 1 3
93 บ้านชุมแสง 3 0 0 0 3
94 บ้านมะขามทานตะวัน 3 0 0 0 3
95 บ้านโคกสูง 3 0 0 0 3
96 บ้านเขาดินใต้ 3 0 0 0 3
97 นิคมสร้างตนเอง 5 3 0 0 0 3
98 บ้านตาราม 3 0 0 0 3
99 บ้านละหานทรายใหม่ 3 0 0 0 3
100 บ้านกะโดนหนองยาง 2 3 0 0 5
101 บ้านตะครองใต้ 2 3 0 0 5
102 บ้านศรีภูมิสามัคคี 2 2 1 0 5
103 บ้านสังเคิล 2 2 1 0 5
104 วัดพลับพลา 2 2 0 2 4
105 บ้านบัว 2 2 0 0 4
106 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 1 3 0 6
107 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 2 1 1 0 4
108 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
109 บ้านนิคมสายโท 8 2 1 0 1 3
110 วัดบ้านจอม 2 1 0 1 3
111 บ้านโคกตูม 2 1 0 0 3
112 บ้านบัวถนน 2 1 0 0 3
113 บ้านระกา 2 1 0 0 3
114 บ้านตะเคียน 2 1 0 0 3
115 บ้านสวายสอ 2 1 0 0 3
116 บ้านแสลงพันกระเจา 2 0 2 0 4
117 บ้านตะโกรี 2 0 1 0 3
118 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
119 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 0 2
120 วัดบ้านสวายจีกน้อย 2 0 0 0 2
121 บ้านยาง (อ.กระสัง) 2 0 0 0 2
122 เขว้าศึกษา 2 0 0 0 2
123 บ้านปราสาท 2 0 0 0 2
124 วัดชุมพลมณีรัตน์ 2 0 0 0 2
125 บ้านปลัด 1 3 0 0 4
126 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 2 1 0 4
127 บ้านก้านเหลือง 1 2 1 0 4
128 บ้านหนองคูณพิณทอง 1 2 0 0 3
129 บ้านโคกสำโรง 1 2 0 0 3
130 วัดตะลุงเก่า 1 1 1 0 3
131 บ้านนาราใหญ่ 1 1 1 0 3
132 วัดบ้านชุมแสง 1 1 1 0 3
133 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 1 0 1 2
134 บ้านขามสามัคคี 1 1 0 0 2
135 บ้านหนองตะโก 1 1 0 0 2
136 บ้านอโณทัย 1 1 0 0 2
137 บ้านสารภี 1 1 0 0 2
138 บ้านตะลุมพุก 1 1 0 0 2
139 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1 1 0 0 2
140 บ้านประดู่ 1 1 0 0 2
141 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองบอนวิทยา 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองเอียน 1 1 0 0 2
144 บ้านโคกโพธิ์ 1 1 0 0 2
145 บ้านโนนแดง 1 1 0 0 2
146 วัดธรรมถาวร 1 1 0 0 2
147 วัดบ้านปราสาท 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองแวง 1 0 2 0 3
149 บ้านสายตรี 16 1 0 1 1 2
150 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองร้าน 1 0 1 0 2
152 บ้านละหอกตะแบง 1 0 0 1 1
153 บ้านตาเป้า 1 0 0 0 1
154 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
155 บ้านเพชรประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
157 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
160 วัดบ้านปะทัดบุ 1 0 0 0 1
161 นิคมสร้างตนเอง 7 1 0 0 0 1
162 บ้านกุดใหญ่ 1 0 0 0 1
163 บ้านจาน 1 0 0 0 1
164 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 0 0 0 1
165 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกระต่าย 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองนา 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 0 1
169 บ้านเก็ม 1 0 0 0 1
170 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
171 บ้านเสม็ด (กส3) 1 0 0 0 1
172 บ้านโคกเห็ด 1 0 0 0 1
173 วัดบ้านตาเสา 1 0 0 0 1
174 วัดบ้านไพบูลย์ 1 0 0 0 1
175 วัดหนองตะครอง 1 0 0 0 1
176 บ้านไพศาลสามัคคี 0 2 1 0 3
177 บ้านโนนสว่าง 0 2 0 1 2
178 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 2 0 0 2
179 บ้านโคกกี่ 0 2 0 0 2
180 บ้านละลมพนู 0 1 2 1 3
181 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 0 2
182 กองทัพบกอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
183 บ้านกระสัง 0 1 0 0 1
184 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 1 0 0 1
185 บ้านหลัก 0 1 0 0 1
186 บ้านโคกเบง 0 1 0 0 1
187 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 1 0 1
188 บ้านเขว้า 0 0 0 1 0
189 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 0 0 1 0
190 บ้านไทรโยง 0 0 0 1 0
191 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0
192 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0
รวม 741 213 71 48 1,073