หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ตชด.215 ต.นางรอง อ.นางรอง นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์   0817602167
2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ต.นางรอง อ.นางรอง  
3 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) บ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรป 14.632274,102.8259964,19.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x3e8f92e8b0b7ff29 044631399
4 โรงเรียนบ้านนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง นายวิโรจน์ ศรีภักดี  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๑ ต.นางรอง อ.นางรอง นางกนกวลี กรเกศกมล  
6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) หมู่ที่ 90 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ 14.6268375,102.7559655,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x311bd4d8f7b44ca5:0x4fe1ccd731ffb650!2m2!1d102.7928735!2d14.6267574!1m5!1m1!1s0x311bd4d8f7b44ca5:0x4fe1ccd731ffb650!2m2!1d102.7928735!2d14.6267574
7 โรงเรียนเทศบาล๑ทีโอเอวิทยา ต.นางรอง อ.นางรอง นายประหยัด สวัสดิ์พูน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]