หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ชั้น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ห้อง ห้องเรียนรวม 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ชั้น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ห้อง ห้องปาริชาติ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ชั้น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ห้อง ห้องมารยาทไทย ๑ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ชั้น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ห้อง ห้องมารยาทไทย ๒ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ชั้น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ห้อง ห้องมารยาทไทย ๓ 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]