หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแสนสุข 36 22 61.11% 6 16.67% 5 13.89% 3 8.33% 36
2 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง 25 13 61.9% 5 23.81% 0 0% 3 14.29% 21
5 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 24 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
7 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 20 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
9 โรงเรียนกมลลักษณ์ 18 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 22 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 24 11 50% 9 40.91% 2 9.09% 0 0% 22
12 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 21 11 55% 8 40% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 21 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 22 10 50% 8 40% 1 5% 1 5% 20
16 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 19 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านหินโคน 13 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
19 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 23 9 45% 7 35% 1 5% 3 15% 20
20 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 17 9 52.94% 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
24 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 22 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 15 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
27 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนวัดน้ำไหล 20 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
29 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านสระขุด 13 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
31 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 21 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
32 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 16 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านขามน้อย 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
34 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 17 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนบ้านถาวร 16 7 43.75% 4 25% 5 31.25% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 21 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านฝ้าย 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านหนองหมี 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 13 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 18 5 27.78% 11 61.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
53 โรงเรียนบ้านสระสะแก 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 13 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านตากอง 18 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 15
58 โรงเรียนบ้านโคกยาง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดห้วยหิน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองกง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 9 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนนิภาศิริ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
70 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 15 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
72 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านสระขาม 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองแวง 17 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
83 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 12 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
84 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
85 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านบุ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
89 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
90 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านโคกลอย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านเขว้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองถนน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านไทรออ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 12 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
103 โรงเรียนวรเวทยากร 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 12 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
106 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 10 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
112 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านยายคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านชุมแสง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านสมจิต 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
140 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนวราวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
153 โรงเรียนตุลยาธร 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 6 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6
170 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
171 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 7 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
172 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 7 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
177 โรงเรียนชนิดา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านคลองหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
202 โรงเรียนนิภาศิริ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
210 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]