หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 1 3 1
2 235 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 2 1
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 22 56 39
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 19 24 22
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 1 3 1
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 9 16 13
8 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 1 3 2
9 008 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 17 33 26
10 011 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 14 49 30
11 020 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 1
12 021 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 2 3 2
13 022 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2 9 5
14 024 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 2 5 3
15 025 โรงเรียนบ้านขามน้อย 14 24 20
16 026 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 23 40 32
17 030 โรงเรียนบ้านคลองหิน 1 2 1
18 028 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 6 1
19 031 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 7 24 12
20 032 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 2 4 2
21 059 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
22 062 โรงเรียนบ้านชุมแสง 4 7 5
23 061 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 2
24 063 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 3 3 3
25 064 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 22 46 32
26 066 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 15 33 18
27 065 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 18 29 24
28 067 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 3 7 4
29 068 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 0 0 0
30 069 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 6 17 11
31 070 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 4 13 8
32 071 โรงเรียนบ้านตากอง 18 31 18
33 073 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 11 22 16
34 074 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 7 22 13
35 075 โรงเรียนบ้านถาวร 16 38 29
36 076 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0
37 077 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 8 22 11
38 079 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 6 4
39 080 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 25 15
40 078 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 4 17 4
41 090 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0
42 091 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 5 3
43 092 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 8 15 9
44 093 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 2 5 3
45 088 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 3 5 4
46 089 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 5 13 5
47 100 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 1 2 2
48 101 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 11 19 15
49 105 โรงเรียนบ้านบุ 9 25 17
50 102 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 10 20 14
51 104 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 3 3 3
52 103 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 4 6 5
53 106 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 3 7 5
54 107 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 6 11 7
55 108 โรงเรียนบ้านปากช่อง 25 82 46
56 109 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 13 32 22
57 110 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 9 6
58 111 โรงเรียนบ้านฝ้าย 13 27 22
59 112 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 0 0
60 116 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 2 8 4
61 117 โรงเรียนบ้านยายคำ 3 23 6
62 118 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 7 14 7
63 119 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 6 14 10
64 121 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 17 67 31
65 122 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 15 28 20
66 123 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 2 8 3
67 124 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 2 3 2
68 125 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 11 31 17
69 126 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 15 20 17
70 127 โรงเรียนบ้านสมจิต 4 8 4
71 129 โรงเรียนบ้านสระขาม 8 15 12
72 130 โรงเรียนบ้านสระขุด 13 63 26
73 131 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 2 4 4
74 132 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 3 2
75 133 โรงเรียนบ้านสระสะแก 14 29 20
76 135 โรงเรียนบ้านสวายสอ 0 0 0
77 134 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 5 20 8
78 136 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 5 3
79 137 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 17 26 22
80 138 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 5 15 6
81 139 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 37 19
82 140 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 7 5
83 141 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 4 16 9
84 142 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 4 4
85 143 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 8 26 12
86 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
87 147 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 8 31 18
88 150 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 3 2
89 148 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 3 3 3
90 149 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 15 31 21
91 151 โรงเรียนบ้านหนองกง 8 15 12
92 154 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 2 2
93 152 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 9 6
94 153 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 4 10 4
95 155 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 9 15 11
96 156 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 17 12
97 157 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 3 8 5
98 159 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 2 3 2
99 162 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 12 36 21
100 163 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 3 9 5
101 164 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 22 61 41
102 165 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 11 25 20
103 166 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 12 27 18
104 161 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 3 2
105 168 โรงเรียนบ้านหนองถนน 4 7 4
106 169 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 0 0 0
107 170 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 9 25 19
108 172 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8 13 8
109 173 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 2 4 3
110 175 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 6 4
111 174 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 0 0 0
112 178 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
113 180 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 12 8
114 182 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 12 19 17
115 185 โรงเรียนบ้านหนองมัน 0 0 0
116 184 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 5 2
117 183 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 1 3 2
118 188 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
119 186 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 5 9 8
120 189 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 2 3 2
121 187 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 12 50 23
122 190 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 25 5
123 191 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 3 11 6
124 193 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 3 4 4
125 197 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 4 8 8
126 198 โรงเรียนบ้านหนองหมี 9 31 18
127 201 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 4 2
128 199 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 24 50 38
129 200 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 7 12 7
130 202 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 3 2
131 167 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 10 26 16
133 195 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 4 9 5
134 194 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 11 6
135 160 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 5 11 9
136 192 โรงเรียนบ้านหนองแวง 17 22 19
137 158 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 22 42 32
138 177 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 10 30 18
139 176 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 0 0 0
140 196 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 5 4
141 171 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 11 20 14
142 179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 45 18
143 204 โรงเรียนบ้านหินโคน 13 37 23
144 205 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 11 29 16
145 203 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 8 8 8
146 206 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 5 22 10
147 027 โรงเรียนบ้านเขว้า 4 4 4
148 060 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 25 15
149 081 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 2 5 3
150 082 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 6 15 11
151 113 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 2 6 3
152 145 โรงเรียนบ้านเสลา 0 0 0
153 144 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 2 3 3
154 146 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 2 3 3
155 083 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 8 18 13
156 084 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 20 51 25
157 114 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 5 18 8
158 023 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 1 2 2
159 033 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 7 11 11
160 034 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 0 0 0
161 035 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0
162 036 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 5 3
163 038 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 2 2 2
164 039 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 2 3 2
165 040 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 9 15 12
166 041 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 8 8 8
167 043 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 3 3 3
168 048 โรงเรียนบ้านโคกยาง 10 28 18
169 046 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 7 14 9
170 047 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 2 4 2
171 050 โรงเรียนบ้านโคกลอย 5 10 7
172 049 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 5 6 5
173 051 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 2 1
174 052 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 9 8
175 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 16 10
176 054 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 5 8 7
177 055 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 4 9 5
178 056 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 7 12 9
179 058 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 10 13 13
180 037 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 18 47 34
181 042 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 1 8 2
182 057 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 1 2 1
183 044 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 5 13 9
184 045 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 16 44 31
185 094 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 4 10 6
186 095 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 1 2 1
187 096 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
188 097 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 7 4
189 098 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 2 8 4
190 099 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 12 41 21
191 115 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 4 8 5
192 086 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 0 0 0
193 085 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 8 4
194 087 โรงเรียนบ้านไทรออ 3 5 3
195 120 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 13 25 17
196 211 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 6 10 7
197 234 โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ 0 0 0
198 215 โรงเรียนวราวัฒนา 2 2 2
199 216 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 4 8 7
200 217 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 16 46 24
201 218 โรงเรียนวัดน้ำไหล 20 42 30
202 220 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 7 19 9
203 222 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 19 41 28
204 223 โรงเรียนวัดห้วยหิน 8 10 10
205 224 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 12 27 20
206 221 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 10 24 17
207 219 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 9 55 22
208 228 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 14 25 21
209 231 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 13 32 24
210 232 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 21 41 33
211 233 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 18 35 27
212 227 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 21 57 39
213 226 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 9 12 11
214 229 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 21 107 35
215 230 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 21 52 36
216 207 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 10 22 10
217 014 โรงเรียนไตรคาม 0 0 0
218 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 11 21 16
219 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 4 5 4
220 001 โรงเรียนกมลลักษณ์ 18 22 20
221 003 โรงเรียนชนิดา 3 7 6
222 013 โรงเรียนตุลยาธร 3 27 10
223 018 โรงเรียนนิภาศิริ 8 17 10
224 019 โรงเรียนนิภาศิริ 5 0 0
225 208 โรงเรียนภรภัทร 0 0 0
226 209 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 24 49 35
227 210 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 7 18 9
228 212 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 1 2 2
229 214 โรงเรียนวรเวทยากร 9 25 16
230 225 โรงเรียนแสนสุข 36 95 51
231 015 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 6 17 7
232 236 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 1 1 1
233 213 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 18 10
234 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0
235 237 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 0 0 0
รวม 1626 3903 2461
6364

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]