สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แสนสุข 22 6 5 3 33
2 บ้านโคกเขาพัฒนา 14 3 0 0 17
3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 13 6 2 1 21
4 บ้านปากช่อง 13 5 0 3 18
5 วัดก้านเหลือง 13 2 1 0 16
6 บ้านหนองหว้า. 12 4 4 3 20
7 บ้านแท่นบัลลังก์ 12 4 2 1 18
8 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 12 3 2 0 17
9 กมลลักษณ์ 12 3 0 2 15
10 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 12 2 3 2 17
11 มารดาวนารักษ์ 11 9 2 0 22
12 อนุบาลโนนสุวรรณ 11 8 1 0 20
13 อนุบาลโนนดินแดง 11 5 1 0 17
14 อนุบาลหนองหงส์ 11 4 2 1 17
15 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 10 8 1 1 19
16 วัดสุขสำราญ 10 7 1 0 18
17 ชุมชนบ้านดอนอะราง 10 4 3 1 17
18 บ้านหินโคน 10 1 0 1 11
19 บ้านขามเสม็ดบำรุง 9 7 1 3 17
20 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 9 4 4 0 17
21 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 9 3 2 1 14
22 บ้านหนองตะครอง 9 1 2 0 12
23 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 0 0 1 9
24 บ้านหนองโคลน 8 4 5 2 17
25 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 8 4 2 0 14
26 บ้านศรีม่วงแดง 8 2 4 0 14
27 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 2 2 2 12
28 วัดน้ำไหล 8 2 1 3 11
29 บ้านหนองโบสถ์ 8 2 0 0 10
30 บ้านสระขุด 8 1 2 0 11
31 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 7 7 4 2 18
32 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 7 5 3 0 15
33 บ้านขามน้อย 7 5 2 0 14
34 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 7 5 1 2 13
35 บ้านถาวร 7 4 5 0 16
36 บ้านดอนสมบูรณ์ 7 4 2 1 13
37 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 7 4 1 0 12
38 อนุบาลปะคำ 7 3 3 0 13
39 บ้านหนองย่างหมู 7 3 0 1 10
40 อนุบาลหนองกี่ 6 7 4 1 17
41 ไทยรัฐวิทยา 26 6 5 0 0 11
42 บ้านฝ้าย 6 3 1 1 10
43 บ้านหนองหมี 6 3 0 0 9
44 บ้านศรีภูมิ 6 2 3 0 11
45 บ้านบาระแนะ 6 2 2 1 10
46 ชุมชนวัดชุมพร 6 2 1 0 9
47 บ้านทุ่งใหญ่ 6 2 0 0 8
48 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 6 1 4 2 11
49 บ้านทุ่งจังหัน 6 1 0 1 7
50 บ้านโคกปราสาท 6 1 0 1 7
51 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 6 0 0 0 6
52 บ้านดอนไม้ไฟ 5 11 1 1 17
53 บ้านสระสะแก 5 5 2 2 12
54 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 5 3 1 1 9
55 บ้านห้วยก้อม 5 3 0 0 8
56 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 5 2 3 0 10
57 บ้านตากอง 5 2 2 6 9
58 บ้านโคกยาง 5 2 2 1 9
59 บ้านหนองทองลิ่ม 5 2 1 0 8
60 วัดห้วยหิน 5 2 1 0 8
61 บ้านหนองกง 5 2 0 0 7
62 ราชประชานุเคราะห์ 5 1 2 0 8
63 บ้านเทพพัฒนา 5 1 0 0 6
64 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 5 0 3 0 8
65 นิภาศิริ 5 0 2 1 7
66 วัดโนนศรีคูณ 5 0 1 1 6
67 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
68 บ้านสันติสุข 4 6 2 1 12
69 บ้านหนองตาดำ 4 6 1 0 11
70 บ้านลำนางรอง 4 5 1 3 10
71 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 4 4 1 2 9
72 บ้านสุขสำราญ 4 4 0 0 8
73 มารีพิทักษ์ 4 3 0 0 7
74 บ้านแท่นทัพไทย 4 1 2 1 7
75 บ้านสระขาม 4 1 1 2 6
76 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 1 1 0 6
77 บ้านโคกยางหนองตาสี 4 1 0 2 5
78 บ้านโคกสะอาด 4 1 0 0 5
79 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 4 0 1 0 5
80 บ้านหนองเสม็ด 4 0 0 0 4
81 บ้านโคกไม้แดง 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองแวง 3 8 2 1 13
83 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 3 7 2 0 12
84 วัดเย้ยปราสาท 3 5 1 1 9
85 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 3 4 0 0 7
86 บ้านบุ 3 3 3 0 9
87 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 3 3 2 0 8
88 บ้านหูทำนบ 3 3 1 4 7
89 บ้านหนองกวางทอง 3 3 0 3 6
90 บ้านโคกตาพรม 3 2 3 1 8
91 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 2 0 7
92 บ้านนายาวสามัคคี 3 1 2 1 6
93 บ้านราษฎร์รักแดน 3 1 1 1 5
94 บ้านโคกลอย 3 1 0 1 4
95 บ้านเขว้า 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองถนน 3 0 1 0 4
97 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
98 บ้านไทรออ 3 0 0 0 3
99 บ้านโนนสูงน้อย 2 6 1 2 9
100 บ้านหนองเพชร 2 6 1 0 9
101 บ้านโคกสูงคูขาด 2 5 0 0 7
102 บ้านบุกระสัง 2 4 3 0 9
103 วรเวทยากร 2 4 1 1 7
104 บ้านหนองตาเยา 2 4 0 1 6
105 บ้านหนองไผ่ 2 3 4 1 9
106 บ้านปลื้มพัฒนา 2 3 0 1 5
107 บ้านโคกกระชาย 2 2 2 1 6
108 บ้านโคกสว่าง 2 2 2 0 6
109 บ้านอุบลสามัคคี 2 2 1 0 5
110 บ้านหนองยาง. 2 2 0 1 4
111 เบญจมาศกุญชร 2 1 4 2 7
112 บ้านตะโก "วันครู 2501" 2 1 1 0 4
113 บ้านโคกลอย. 2 1 0 2 3
114 บ้านหนองพลวง 2 1 0 1 3
115 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 1 3
116 บ้านนาจาน 2 1 0 0 3
117 บ้านซับคะนิง 2 1 0 0 3
118 บ้านน้อยสะแกกวน 2 1 0 0 3
119 บ้านยายคำ 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 1 0 0 3
121 บ้านชุมแสง 2 0 2 0 4
122 บ้านสว่างพัฒนา 2 0 1 1 3
123 บ้านหนองละหานทราย 2 0 1 0 3
124 บ้านหนองหญ้าวัว 2 0 0 0 2
125 บ้านม่วงงาม 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
127 บ้านขลุงไผ่ 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนศิลา 2 0 0 0 2
129 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 1 3 2 0 6
130 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 3 1 0 5
131 บ้านสะเดาหวาน 1 3 1 0 5
132 บ้านสมจิต 1 2 1 0 4
133 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 1 2 1 0 4
134 ไทยรัฐวิทยา 90 1 2 0 1 3
135 บ้านโพธิ์ทอง 1 2 0 0 3
136 บ้านหนองกราด . 1 2 0 0 3
137 บ้านปรือพวงสำราญ 1 2 0 0 3
138 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 1 2 0 0 3
139 บ้านน้อยหนองหว้า 1 1 2 1 4
140 วัดกัลยาณธรรมาราม 1 1 2 0 4
141 บ้านหนองแช่ไม้ 1 1 1 1 3
142 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 1 0 3
143 บ้านหนองเสม็ด. 1 1 1 0 3
144 บ้านโคกมะค่า 1 1 1 0 3
145 บ้านก้านเหลือง 1 1 0 0 2
146 บ้านวังกระโดน 1 1 0 0 2
147 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 1 1 0 0 2
148 วราวัฒนา 1 1 0 0 2
149 บ้านนิคมเขต 1 1 0 0 2
150 บ้านสี่เหลี่ยม 1 1 0 0 2
151 ตุลยาธร 1 0 2 0 3
152 บ้านทุ่งไผ่ 1 0 2 0 3
153 บ้านโนนขี้เหล็ก 1 0 2 0 3
154 บ้านหนองรี 1 0 2 0 3
155 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 1 1 2
156 บ้านเสลาโสรง 1 0 1 0 2
157 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 0 1 0 2
158 บ้านโคกยางหนองถนน 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 0 0 1 1
160 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
161 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 0 1
162 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 0 1
163 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
164 บ้านบัวตะเคียน 1 0 0 0 1
165 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองม่วง. 1 0 0 0 1
168 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 1 0 0 0 1
169 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 6 0 0 6
170 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 4 2 1 6
171 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 4 1 0 5
172 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 3 0 0 3
173 บ้านสำราญ 0 3 0 0 3
174 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 2 2 1 4
175 บ้านหนองกราด. 0 2 1 1 3
176 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 1 3
177 ชนิดา 0 2 1 0 3
178 บ้านกองพระทราย 0 2 0 0 2
179 บ้านลุงขี้หนู 0 2 0 0 2
180 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 0 2 0 0 2
181 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 2 0 0 2
182 บ้านโคกขาม 0 2 0 0 2
183 บ้านบุตาเวสน์ 0 1 2 1 3
184 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
185 บ้านหนองโสน 0 1 2 0 3
186 บ้านโนนพะไล 0 1 1 1 2
187 บ้านหนองบัว 0 1 1 1 2
188 บ้านคูขาดน้อย 0 1 1 0 2
189 บ้านสระตะเคียน 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองหว้า 0 1 1 0 2
191 บ้านโคกงิ้ว 0 1 0 1 1
192 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
193 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 1 0 0 1
194 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 1 0 0 1
195 บ้านคลองหิน 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองกราด 0 1 0 0 1
197 บ้านหนองหัวหมู 0 1 0 0 1
198 บ้านไทยเจริญ 0 1 0 0 1
199 มูลนิธิรุ่งนภา 0 1 0 0 1
200 บ้านตลาดแย้ 0 0 2 1 2
201 บ้านสองพี่น้อง 0 0 2 0 2
202 นิภาศิริ 0 0 1 0 1
203 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 1 0 1
204 บ้านโกรกแก้ว 0 0 1 0 1
205 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 1 0 1
206 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
207 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 0
208 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0
209 บ้านโคกเฟือง 0 0 0 0 0
210 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 742 441 219 111 1,513