สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แสนสุข 21 6 5 3 32
2 วัดก้านเหลือง 13 2 0 0 15
3 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 12 3 2 0 17
4 กมลลักษณ์ 12 3 0 2 15
5 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 12 2 3 2 17
6 มารดาวนารักษ์ 11 9 2 0 22
7 อนุบาลโนนสุวรรณ 11 8 1 0 20
8 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 10 7 1 1 18
9 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 10 4 2 1 16
10 บ้านแท่นบัลลังก์ 10 4 2 1 16
11 อนุบาลหนองหงส์ 10 4 2 1 16
12 บ้านหนองหว้า. 10 2 3 3 15
13 บ้านขามเสม็ดบำรุง 9 7 1 3 17
14 บ้านปากช่อง 9 5 0 3 14
15 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 9 4 4 0 17
16 ชุมชนบ้านดอนอะราง 9 4 3 1 16
17 อนุบาลโนนดินแดง 9 4 1 0 14
18 บ้านโคกเขาพัฒนา 9 2 0 0 11
19 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 8 4 2 0 14
20 วัดสุขสำราญ 8 4 0 0 12
21 บ้านหนองโคลน 8 3 5 2 16
22 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 8 3 2 1 13
23 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 2 2 2 12
24 บ้านสระขุด 8 1 2 0 11
25 บ้านหนองตะครอง 8 1 2 0 11
26 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 8 0 0 1 8
27 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 7 7 4 2 18
28 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 7 5 1 1 13
29 บ้านถาวร 7 4 5 0 16
30 อนุบาลปะคำ 7 3 3 0 13
31 บ้านหนองย่างหมู 7 3 0 1 10
32 บ้านศรีม่วงแดง 7 2 4 0 13
33 บ้านดอนสมบูรณ์ 6 4 2 1 12
34 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 6 4 1 0 11
35 ไทยรัฐวิทยา 26 6 4 0 0 10
36 บ้านหนองหมี 6 3 0 0 9
37 บ้านศรีภูมิ 6 2 3 0 11
38 บ้านทุ่งใหญ่ 6 2 0 0 8
39 บ้านทุ่งจังหัน 6 1 0 1 7
40 บ้านหินโคน 6 0 0 1 6
41 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 6 0 0 0 6
42 บ้านดอนไม้ไฟ 5 11 1 1 17
43 บ้านสระสะแก 5 5 2 2 12
44 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 5 2 3 0 10
45 บ้านตากอง 5 2 2 6 9
46 บ้านโคกยาง 5 2 2 1 9
47 วัดน้ำไหล 5 2 1 2 8
48 บ้านหนองทองลิ่ม 5 2 1 0 8
49 วัดห้วยหิน 5 2 1 0 8
50 บ้านหนองกง 5 2 0 0 7
51 ราชประชานุเคราะห์ 5 1 2 0 8
52 บ้านโคกปราสาท 5 1 0 1 6
53 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 5 0 3 0 8
54 นิภาศิริ 5 0 2 1 7
55 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
56 บ้านสันติสุข 4 6 2 1 12
57 บ้านหนองตาดำ 4 6 1 0 11
58 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 4 4 1 2 9
59 บ้านฝ้าย 4 3 1 1 8
60 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 4 3 1 0 8
61 มารีพิทักษ์ 4 3 0 0 7
62 ชุมชนวัดชุมพร 4 2 1 0 7
63 บ้านแท่นทัพไทย 4 1 2 1 7
64 บ้านสระขาม 4 1 1 2 6
65 บ้านโคกยางหนองตาสี 4 1 0 2 5
66 บ้านโคกสะอาด 4 1 0 0 5
67 บ้านเทพพัฒนา 4 1 0 0 5
68 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 4 0 1 0 5
69 บ้านหนองเสม็ด 4 0 0 0 4
70 บ้านหนองโบสถ์ 4 0 0 0 4
71 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 3 7 2 0 12
72 บ้านขามน้อย 3 5 2 0 10
73 อนุบาลหนองกี่ 3 5 2 0 10
74 วัดเย้ยปราสาท 3 5 1 1 9
75 บ้านบุ 3 3 3 0 9
76 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 3 3 2 0 8
77 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 3 3 2 0 8
78 บ้านหูทำนบ 3 3 1 4 7
79 บ้านหนองกวางทอง 3 3 0 3 6
80 บ้านโคกตาพรม 3 2 3 1 8
81 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 2 0 7
82 บ้านนายาวสามัคคี 3 1 2 1 6
83 บ้านราษฎร์รักแดน 3 1 1 1 5
84 บ้านบาระแนะ 3 1 1 1 5
85 บ้านโคกลอย 3 1 0 1 4
86 บ้านเขว้า 3 1 0 0 4
87 บ้านหนองถนน 3 0 1 0 4
88 บ้านโคกไม้แดง 3 0 0 0 3
89 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
90 บ้านไทรออ 3 0 0 0 3
91 บ้านโนนสูงน้อย 2 6 1 2 9
92 บ้านหนองเพชร 2 6 1 0 9
93 บ้านโคกสูงคูขาด 2 5 0 0 7
94 บ้านบุกระสัง 2 4 3 0 9
95 วรเวทยากร 2 4 1 1 7
96 บ้านหนองไผ่ 2 3 4 1 9
97 บ้านหนองแวง 2 3 1 1 6
98 บ้านสุขสำราญ 2 3 0 0 5
99 บ้านโคกกระชาย 2 2 2 1 6
100 บ้านโคกสว่าง 2 2 2 0 6
101 บ้านอุบลสามัคคี 2 2 1 0 5
102 บ้านหนองยาง. 2 2 0 1 4
103 บ้านปลื้มพัฒนา 2 2 0 0 4
104 บ้านห้วยก้อม 2 2 0 0 4
105 เบญจมาศกุญชร 2 1 4 2 7
106 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 1 0 4
107 บ้านตะโก "วันครู 2501" 2 1 1 0 4
108 บ้านหนองพลวง 2 1 0 1 3
109 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 1 3
110 บ้านนาจาน 2 1 0 0 3
111 บ้านซับคะนิง 2 1 0 0 3
112 บ้านน้อยสะแกกวน 2 1 0 0 3
113 บ้านยายคำ 2 1 0 0 3
114 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 2 0 2 2 4
115 บ้านชุมแสง 2 0 2 0 4
116 วัดโนนศรีคูณ 2 0 1 1 3
117 บ้านสว่างพัฒนา 2 0 1 1 3
118 บ้านหนองละหานทราย 2 0 1 0 3
119 บ้านหนองหญ้าวัว 2 0 0 0 2
120 บ้านม่วงงาม 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
122 บ้านขลุงไผ่ 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนศิลา 2 0 0 0 2
125 บ้านลำนางรอง 1 5 1 3 7
126 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 4 0 0 5
127 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 1 3 2 0 6
128 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 3 1 0 5
129 บ้านสะเดาหวาน 1 3 1 0 5
130 บ้านหนองตาเยา 1 3 0 1 4
131 บ้านสมจิต 1 2 1 0 4
132 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 1 2 1 0 4
133 ไทยรัฐวิทยา 90 1 2 0 1 3
134 บ้านโพธิ์ทอง 1 2 0 0 3
135 บ้านหนองกราด . 1 2 0 0 3
136 บ้านปรือพวงสำราญ 1 2 0 0 3
137 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 1 2 0 0 3
138 บ้านน้อยหนองหว้า 1 1 2 1 4
139 วัดกัลยาณธรรมาราม 1 1 2 0 4
140 บ้านหนองแช่ไม้ 1 1 1 1 3
141 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 1 0 3
142 บ้านหนองเสม็ด. 1 1 1 0 3
143 บ้านโคกมะค่า 1 1 1 0 3
144 บ้านโคกลอย. 1 1 0 2 2
145 บ้านก้านเหลือง 1 1 0 0 2
146 วราวัฒนา 1 1 0 0 2
147 บ้านนิคมเขต 1 1 0 0 2
148 บ้านสี่เหลี่ยม 1 1 0 0 2
149 ตุลยาธร 1 0 2 0 3
150 บ้านทุ่งไผ่ 1 0 2 0 3
151 บ้านโนนขี้เหล็ก 1 0 2 0 3
152 บ้านหนองรี 1 0 2 0 3
153 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 1 1 2
154 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 0 1 0 2
155 บ้านโคกยางหนองถนน 1 0 1 0 2
156 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 0 0 1 1
157 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
158 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 0 1
159 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
160 บ้านบัวตะเคียน 1 0 0 0 1
161 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองม่วง. 1 0 0 0 1
164 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 1 0 0 0 1
165 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 6 0 0 6
166 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 4 2 1 6
167 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 4 1 0 5
168 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 3 0 0 3
169 บ้านสำราญ 0 3 0 0 3
170 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 2 2 1 4
171 บ้านหนองกราด. 0 2 1 1 3
172 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 1 3
173 ชนิดา 0 2 1 0 3
174 บ้านกองพระทราย 0 2 0 0 2
175 บ้านลุงขี้หนู 0 2 0 0 2
176 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 0 2 0 0 2
177 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 2 0 0 2
178 บ้านโคกขาม 0 2 0 0 2
179 บ้านบุตาเวสน์ 0 1 2 1 3
180 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
181 บ้านหนองโสน 0 1 2 0 3
182 บ้านโนนพะไล 0 1 1 1 2
183 บ้านหนองบัว 0 1 1 1 2
184 บ้านคูขาดน้อย 0 1 1 0 2
185 บ้านสระตะเคียน 0 1 1 0 2
186 บ้านหนองหว้า 0 1 1 0 2
187 บ้านโคกงิ้ว 0 1 0 1 1
188 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
189 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 1 0 0 1
190 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 1 0 0 1
191 บ้านคลองหิน 0 1 0 0 1
192 บ้านวังกระโดน 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองกราด 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองหัวหมู 0 1 0 0 1
195 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 0 0 1
196 บ้านไทยเจริญ 0 1 0 0 1
197 มูลนิธิรุ่งนภา 0 1 0 0 1
198 บ้านตลาดแย้ 0 0 2 1 2
199 บ้านสองพี่น้อง 0 0 2 0 2
200 นิภาศิริ 0 0 1 0 1
201 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 1 0 1
202 บ้านเสลาโสรง 0 0 1 0 1
203 บ้านโกรกแก้ว 0 0 1 0 1
204 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 1 0 1
205 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
206 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 0
207 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0
208 บ้านโคกเฟือง 0 0 0 0 0
209 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 654 410 209 106 1,379