สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปากช่อง 9 0 1 10 13 5 0 3 18
2 บ้านหินโคน 7 1 1 9 10 1 0 1 11
3 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 7 1 1 9 9 0 0 1 9
4 บ้านฝ้าย 5 1 1 7 6 3 1 1 10
5 บ้านโคกเขาพัฒนา 4 5 2 11 14 3 0 0 17
6 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 4 2 2 8 12 3 2 0 17
7 บ้านขามเสม็ดบำรุง 4 1 1 6 9 7 1 3 17
8 บ้านหนองทองลิ่ม 4 0 0 4 5 2 1 0 8
9 อนุบาลโนนสุวรรณ 3 4 2 9 11 8 1 0 20
10 บ้านหนองหว้า. 3 4 0 7 12 4 4 3 20
11 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 3 4 0 7 12 2 3 2 17
12 บ้านหนองโบสถ์ 3 2 2 7 8 2 0 0 10
13 วัดน้ำไหล 3 2 1 6 8 2 1 3 11
14 บ้านทุ่งจังหัน 3 2 1 6 6 1 0 1 7
15 บ้านแท่นบัลลังก์ 3 1 2 6 12 4 2 1 18
16 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 1 0 4 4 1 1 0 6
17 วัดโนนศรีคูณ 3 0 1 4 5 0 1 1 6
18 แสนสุข 2 5 4 11 22 6 5 3 33
19 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 2 4 0 6 7 5 3 0 15
20 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 2 3 3 8 13 6 2 1 21
21 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 2 3 1 6 8 2 2 2 12
22 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 2 3 7 9 3 2 1 14
23 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 2 2 2 6 8 4 2 0 14
24 บ้านสระขุด 2 2 1 5 8 1 2 0 11
25 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 2 2 1 5 6 1 4 2 11
26 บ้านดอนสมบูรณ์ 2 1 3 6 7 4 2 1 13
27 ชุมชนวัดชุมพร 2 1 2 5 6 2 1 0 9
28 วัดก้านเหลือง 2 1 1 4 13 2 1 0 16
29 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 2 1 1 4 7 4 1 0 12
30 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 2 1 1 4 5 2 3 0 10
31 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 2 1 1 4 4 0 1 0 5
32 บ้านหนองตาดำ 2 1 0 3 4 6 1 0 11
33 บ้านแท่นทัพไทย 2 1 0 3 4 1 2 1 7
34 บ้านโคกยางหนองตาสี 2 1 0 3 4 1 0 2 5
35 บ้านราษฎร์รักแดน 2 0 2 4 3 1 1 1 5
36 บ้านหนองย่างหมู 2 0 1 3 7 3 0 1 10
37 อนุบาลหนองกี่ 2 0 1 3 6 7 4 1 17
38 บ้านหนองเสม็ด 2 0 1 3 4 0 0 0 4
39 อนุบาลหนองหงส์ 2 0 0 2 11 4 2 1 17
40 บ้านหนองหญ้าวัว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านขามน้อย 1 5 1 7 7 5 2 0 14
42 บ้านหนองโคลน 1 4 3 8 8 4 5 2 17
43 มารดาวนารักษ์ 1 3 1 5 11 9 2 0 22
44 อนุบาลปะคำ 1 3 1 5 7 3 3 0 13
45 บ้านบาระแนะ 1 3 1 5 6 2 2 1 10
46 บ้านหนองตะครอง 1 3 0 4 9 1 2 0 12
47 บ้านศรีม่วงแดง 1 2 3 6 8 2 4 0 14
48 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 2 0 3 6 0 0 0 6
49 บ้านโคกไม้แดง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
50 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 2 0 3 3 4 0 0 7
51 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 1 1 3 5 10 8 1 1 19
52 บ้านดอนไม้ไฟ 1 1 3 5 5 11 1 1 17
53 บ้านหนองแวง 1 1 3 5 3 8 2 1 13
54 บ้านห้วยก้อม 1 1 2 4 5 3 0 0 8
55 กมลลักษณ์ 1 1 1 3 12 3 0 2 15
56 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1 1 1 3 4 4 1 2 9
57 บ้านโคกยาง 1 1 0 2 5 2 2 1 9
58 บ้านเทพพัฒนา 1 0 3 4 5 1 0 0 6
59 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1 0 2 3 7 5 1 2 13
60 บ้านหนองหมี 1 0 1 2 6 3 0 0 9
61 บ้านตากอง 1 0 1 2 5 2 2 6 9
62 บ้านหนองกง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
63 บ้านม่วงงาม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านศรีภูมิ 1 0 0 1 6 2 3 0 11
65 บ้านสันติสุข 1 0 0 1 4 6 2 1 12
66 บ้านหนองถนน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 บ้านอุบลสามัคคี 1 0 0 1 2 2 1 0 5
68 เบญจมาศกุญชร 1 0 0 1 2 1 4 2 7
69 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1 2 1 0 2 3
70 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
71 บ้านน้อยหนองหว้า 1 0 0 1 1 1 2 1 4
72 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 ตุลยาธร 1 0 0 1 1 0 2 0 3
74 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
75 บ้านเสลาโสรง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านหนองต้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 ชุมชนบ้านดอนอะราง 0 4 1 5 10 4 3 1 17
79 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 0 3 2 5 9 4 4 0 17
80 อนุบาลโนนดินแดง 0 2 3 5 11 5 1 0 17
81 บ้านถาวร 0 2 1 3 7 4 5 0 16
82 ไทยรัฐวิทยา 26 0 2 1 3 6 5 0 0 11
83 บ้านหนองตาเยา 0 2 1 3 2 4 0 1 6
84 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 2 0 2 5 3 1 1 9
85 บ้านลำนางรอง 0 1 3 4 4 5 1 3 10
86 บ้านสุขสำราญ 0 1 3 4 4 4 0 0 8
87 นิภาศิริ 0 1 2 3 5 0 2 1 7
88 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 0 1 1 2 5 0 3 0 8
89 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 3 2 2 0 7
90 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 2 2 3 4 1 9
91 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 6 2 0 0 8
92 ราชประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 5 1 2 0 8
93 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 1 0 0 5
94 บ้านบุ 0 1 0 1 3 3 3 0 9
95 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 0 1 0 1 3 3 2 0 8
96 บ้านหูทำนบ 0 1 0 1 3 3 1 4 7
97 บ้านหนองกวางทอง 0 1 0 1 3 3 0 3 6
98 วรเวทยากร 0 1 0 1 2 4 1 1 7
99 บ้านปลื้มพัฒนา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
100 บ้านหนองละหานทราย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
101 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 1 0 1 1 3 1 0 5
103 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
104 บ้านวังกระโดน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
106 บ้านทุ่งไผ่ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
107 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 0 2 0 3
108 บ้านหนองรี 0 1 0 1 1 0 2 0 3
109 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 3 3 7 7 4 2 18
110 วัดสุขสำราญ 0 0 2 2 10 7 1 0 18
111 มารีพิทักษ์ 0 0 2 2 4 3 0 0 7
112 วัดเย้ยปราสาท 0 0 2 2 3 5 1 1 9
113 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 2 2 3 1 2 1 6
114 บ้านโคกปราสาท 0 0 1 1 6 1 0 1 7
115 บ้านสระสะแก 0 0 1 1 5 5 2 2 12
116 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 0 0 0 5
117 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 0 0 1 1 3 7 2 0 12
118 บ้านหนองเพชร 0 0 1 1 2 6 1 0 9
119 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 1 1 2 5 0 0 7
120 บ้านบุกระสัง 0 0 1 1 2 4 3 0 9
121 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 2 2 2 0 6
122 บ้านนาจาน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
123 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
124 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 1 1 1 3 2 0 6
125 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
126 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
127 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
128 วราวัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองกราด. 0 0 1 1 0 2 1 1 3
130 บ้านคูขาดน้อย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
131 วัดห้วยหิน 0 0 0 0 5 2 1 0 8
132 บ้านสระขาม 0 0 0 0 4 1 1 2 6
133 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 3 2 3 1 8
134 บ้านโคกลอย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
135 บ้านเขว้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
136 บ้านหนองตะคร้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านไทรออ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านโนนสูงน้อย 0 0 0 0 2 6 1 2 9
139 บ้านโคกกระชาย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
140 บ้านหนองยาง. 0 0 0 0 2 2 0 1 4
141 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
143 บ้านซับคะนิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านน้อยสะแกกวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านยายคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านชุมแสง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
148 บ้านขลุงไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
151 บ้านสมจิต 0 0 0 0 1 2 1 0 4
152 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
153 ไทยรัฐวิทยา 90 0 0 0 0 1 2 0 1 3
154 บ้านหนองกราด . 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านปรือพวงสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองเสม็ด. 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านโคกมะค่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
159 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 เทศบาลตำบลโนนดินแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
172 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 4 2 1 6
173 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 4 1 0 5
174 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
175 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
176 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
177 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
178 ชนิดา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
179 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านลุงขี้หนู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 บ้านบุตาเวสน์ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
185 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
186 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
187 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านโคกงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านคลองหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านตลาดแย้ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
201 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
202 นิภาศิริ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านโกรกแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านโคกตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโคกเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 140 127 421 742 441 219 111 1,402