ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน