หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองคู 47 43 93.48% 1 2.17% 2 4.35% 0 0% 46
2 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 32 26 81.25% 4 12.5% 2 6.25% 0 0% 32
3 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 26 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
4 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 22 20 90.91% 1 4.55% 0 0% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 25 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 21 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 20 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนบ้านวังม่วง 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านนาแก 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 18 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 16 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 15 13 86.67% 0 0% 2 13.33% 0 0% 15
16 โรงเรียนศาลาสามัคคี 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านคอนสาร 19 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านนาสีดา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนภูมิวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านโคกกุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหนองพอก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านหลุบคา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านม่วง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านนายม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนสามสวนวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนหัวนานคร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองปลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านเขวา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนข่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนฉิมพลีมา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบุปผาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดงพอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองรวก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านห้างสูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนอินทรศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านดงใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านมอญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านกุดจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านก่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านจมื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านสระแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสารจอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนสระโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนสวนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
220 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเลิศพงศ์ ไปนาน 091 829 0145 : Facebook เลิศพงศ์ ไปนาน ,Line kang5481,
นายอนุรักษ์ ศรทอง 082 367 3608 : Facebook ryakung ,Line ryakung
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]