สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 43 1 2 0 46
2 ชุมชนแท่นประจัน 26 4 2 0 32
3 ชัยชุมพลวิทยา 22 3 0 0 25
4 ศรีแก้งคร้อ 20 1 0 1 21
5 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 19 3 1 1 23
6 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 18 2 1 0 21
7 บ้านวังม่วง 17 1 0 0 18
8 บ้านหนองหล่มคลองเตย 17 1 0 0 18
9 บ้านนาแก 16 1 0 0 17
10 บ้านโจดโนนข่า 15 2 0 0 17
11 เนรมิตศึกษา 15 1 1 0 17
12 ไตรมิตรพิทยา 15 0 1 0 16
13 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 13 2 0 0 15
14 ชุมชนห้วยยาง 13 1 0 0 14
15 บ้านหนองเม็ก 13 0 2 0 15
16 ศาลาสามัคคี 12 1 0 0 13
17 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 12 1 0 0 13
18 บ้านแดงสว่าง 12 0 0 0 12
19 บ้านนาวงเดือน 12 0 0 0 12
20 บ้านคอนสาร 11 2 1 1 14
21 บ้านหนองแกหนองโน 11 2 0 0 13
22 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 11 1 0 0 12
23 เพชรราษฎร์บำรุง 11 0 0 0 11
24 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 10 3 0 0 13
25 บ้านภูดินหินกอง 10 2 1 0 13
26 บ้านโนนงิ้วงาม 10 1 0 0 11
27 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 0 0 0 10
28 เกษตรศิลปวิทยา 10 0 0 0 10
29 บ้านหนองไผ่ 9 2 0 0 11
30 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 0 0 0 9
31 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 9 0 0 0 9
32 บ้านทุ่งพระ 9 0 0 0 9
33 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 8 1 1 0 10
34 บ้านโนนหัวนา 8 1 0 0 9
35 บ้านโนนสง่า 8 0 1 0 9
36 บ้านนาสีดา 8 0 1 0 9
37 บ้านหนองผักหลอด 8 0 1 0 9
38 บ้านหนองแซง 8 0 0 0 8
39 บ้านนาเกาะ 8 0 0 0 8
40 ภูมิวิทยา 8 0 0 0 8
41 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 7 1 0 0 8
42 บ้านห้วยแก้ว 7 1 0 0 8
43 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 7 1 0 0 8
44 คุรุราษฎร์วิทยา 7 0 1 0 8
45 บ้านหนองตากล้า 7 0 1 0 8
46 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 7 0 1 0 8
47 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 7 0 1 0 8
48 บ้านหนองกุงใหม่ 7 0 0 0 7
49 บ้านโสกหว้าโนนหอม 7 0 0 0 7
50 บ้านขามป้อม 7 0 0 0 7
51 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 7 0 0 0 7
52 บ้านดอนหัน 6 1 0 0 7
53 บ้านโคกกุง 6 1 0 0 7
54 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 6 1 0 0 7
55 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 0 0 0 6
56 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
57 บ้านโจดพิทยาคาร 6 0 0 0 6
58 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 6 0 0 0 6
59 บ้านปากช่องผาเบียด 5 4 0 0 9
60 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 2 0 0 7
61 บ้านโนนเพิ่ม 5 2 0 0 7
62 บ้านดงบัง 5 2 0 0 7
63 บ้านน้ำพุหินลาด 5 1 1 0 7
64 บ้านเมืองกลางวิทยา 5 1 0 0 6
65 บ้านกวางโจนโนนทอง 5 1 0 0 6
66 บ้านหนองพอก 5 1 0 0 6
67 บ้านหลุบคา 5 1 0 0 6
68 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 5 0 1 0 6
69 บ้านสวนอ้อย 5 0 0 0 5
70 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 5 0 0 0 5
71 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 5 0 0 0 5
72 บึงมะนาววิทยา 5 0 0 0 5
73 บ้านม่วง 5 0 0 0 5
74 บ้านหนองปอแดง 5 0 0 0 5
75 บ้านดอนดู่ 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 5 0 0 0 5
77 บ้านดงกลาง 4 3 1 0 8
78 บ้านดอนอุดม 4 2 0 0 6
79 บ้านโนนสาทร 4 1 2 0 7
80 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 1 0 0 5
81 บ้านตลุกหิน 4 1 0 0 5
82 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 4 1 0 0 5
84 บ้านโจดกลาง 4 1 0 0 5
85 บ้านโนนโจด 4 1 0 0 5
86 โนนศิลาเหล่าเกษตร 4 0 0 0 4
87 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 4 0 0 0 4
88 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 0 0 0 4
89 บ้านนายม 4 0 0 0 4
90 บ้านหนองเรือ 4 0 0 0 4
91 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 0 0 0 4
92 บ้านหนองแสงวิทยา 4 0 0 0 4
93 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 4 0 0 0 4
94 บ้านโนนเขวา 4 0 0 0 4
95 สามสวนวิทยา 3 2 0 0 5
96 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
97 หัวนานคร 3 1 0 0 4
98 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 0 1 0 4
99 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 0 1 0 4
100 บ้านโคกสง่า 3 0 1 0 4
101 อนุบาลบ้านจ่าสม 3 0 1 0 4
102 บ้านเซียมป่าหม้อ 3 0 1 0 4
103 บ้านสารจอดเก่า 3 0 1 0 4
104 บ้านตาดรินทอง 3 0 0 1 3
105 โคกม่วงศึกษา 3 0 0 1 3
106 บ้านซำมูลนาก 3 0 0 0 3
107 บ้านกุดโคลน 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองไฮ 3 0 0 0 3
109 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 0 0 0 3
110 บ้านข่าเชียงพิน 3 0 0 0 3
111 บ้านธาตุ 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองงูเหลือม 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองปลา 3 0 0 0 3
114 บ้านท่าเริงรมย์ 3 0 0 0 3
115 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองสองห้อง 3 0 0 0 3
117 บ้านเขวา 3 0 0 0 3
118 บ้านโนนข่า 3 0 0 0 3
119 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 0 0 0 3
120 บ้านหนองเชียงรอด 2 2 0 0 4
121 บ้านกุดหมากเห็บ 2 1 1 0 4
122 บ้านหนองไรไก่ 2 1 0 0 3
123 ฉิมพลีมา 2 1 0 0 3
124 บ้านโนนดินจี่ 2 0 0 0 2
125 บ้านนกเขาทอง 2 0 0 0 2
126 โนนเสลาประสาทวิทย์ 2 0 0 0 2
127 บ้านนาบัว 2 0 0 0 2
128 บ้านป่าว่าน 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองกุง 2 0 0 0 2
130 บ้านโสกมะตูม 2 0 0 0 2
131 บุปผาราม 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองพีพ่วน 2 0 0 0 2
133 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองแดงกุดจิก 2 0 0 0 2
135 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
137 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
138 บ้านห้างสูง 2 0 0 0 2
139 บ้านโคกสูง-วังศิลา 2 0 0 0 2
140 บ้านโนนงาม 2 0 0 0 2
141 ชุลีมาสก์ศึกษา 2 0 0 0 2
142 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 2 0 0 0 2
143 บ้านดงพอง 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนจำปา 2 0 0 0 2
145 บ้านน้ำอุ่น 2 0 0 0 2
146 บ้านวังหิน 2 0 0 0 2
147 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองคัน 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองรวก 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
151 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 2 0 0 0 2
152 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 0 0 0 2
153 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0 0 2
154 อินทรศึกษา 2 0 0 0 2
155 บ้านดอนเค็ง 1 2 0 0 3
156 บ้านฝายพญานาค 1 2 0 0 3
157 บ้านหินลาด 1 2 0 0 3
158 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 1 1 1 0 3
159 อนุบาลสิทธิวงศ์ 1 1 1 0 3
160 บ้านดงใต้ 1 1 0 0 2
161 บ้านหลุบค่าย 1 1 0 0 2
162 บ้านเมืองคง 1 1 0 0 2
163 บ้านโคกไพรวัน 1 1 0 0 2
164 บ้านมอญ 1 0 0 1 1
165 บ้านก่าน 1 0 0 0 1
166 บ้านสระแต้ 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนเห็ดไคล 1 0 0 0 1
168 บ้านโปร่ง 1 0 0 0 1
169 บ้านกุดจอก 1 0 0 0 1
170 บ้านดอนไก่เถื่อน 1 0 0 0 1
171 บ้านท่ามะไฟหวาน 1 0 0 0 1
172 บ้านสารจอด 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 0 0 0 1
174 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนดินแดง 1 0 0 0 1
176 สระโพนทอง 1 0 0 0 1
177 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0 0 1
178 บ้านจมื่น 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 0 0 0 1
180 บ้านห้วยพลวง 1 0 0 0 1
181 บ้านห้วยยางดำ 1 0 0 0 1
182 เทศบาลแก้งคร้อ 1 0 0 0 1
183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
184 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
185 บ้านนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
186 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
187 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองม่วงบำรุง 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองแฝก 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองโพนงาม 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
197 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 1 0 0 0 1
198 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 1 0 0 0 1
199 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 0 0 1
200 บ้านห้วยไห 1 0 0 0 1
201 บ้านเรือ 1 0 0 0 1
202 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 0 1
203 บ้านเหล่ากาดย่า 1 0 0 0 1
204 บ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
207 บ้านโป่งดินดำ 1 0 0 0 1
208 มารีย์แก้งคร้อ 1 0 0 0 1
209 สวนวิทยา 1 0 0 0 1
210 หนองเมยสามัคคี 1 0 0 0 1
211 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 0 1
212 โคกสะอาดศึกษา 1 0 0 0 1
213 บ้านหว้าทอง 0 1 1 0 2
214 บ้านหินลาดพัฒนา 0 1 1 0 2
215 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองสามขา 0 1 0 0 1
217 บ้านโป่งโพธิ์ 0 1 0 0 1
218 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 1 0 1
219 อนุบาลสายฝน 0 0 0 1 0
220 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 1 0
รวม 1,008 99 38 8 1,145