สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 32 1 2 0 35
2 ชุมชนแท่นประจัน 24 4 2 0 30
3 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 18 2 1 0 21
4 ชัยชุมพลวิทยา 17 3 0 0 20
5 ศรีแก้งคร้อ 17 1 0 1 18
6 บ้านวังม่วง 17 1 0 0 18
7 บ้านหนองหล่มคลองเตย 16 1 0 0 17
8 เนรมิตศึกษา 15 1 1 0 17
9 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 13 2 0 0 15
10 ชุมชนห้วยยาง 13 1 0 0 14
11 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 13 0 0 0 13
12 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 12 1 0 0 13
13 บ้านหนองแกหนองโน 11 2 0 0 13
14 บ้านโจดโนนข่า 11 2 0 0 13
15 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 11 1 0 0 12
16 บ้านหนองเม็ก 11 0 1 0 12
17 บ้านแดงสว่าง 11 0 0 0 11
18 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 10 3 0 0 13
19 บ้านภูดินหินกอง 10 2 1 0 13
20 เพชรราษฎร์บำรุง 10 0 0 0 10
21 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 0 0 0 9
22 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 9 0 0 0 9
23 บ้านทุ่งพระ 9 0 0 0 9
24 ไตรมิตรพิทยา 9 0 0 0 9
25 บ้านหนองไผ่ 8 2 0 0 10
26 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 8 1 1 0 10
27 บ้านโนนสง่า 8 0 1 0 9
28 ภูมิวิทยา 8 0 0 0 8
29 บ้านนาวงเดือน 8 0 0 0 8
30 เกษตรศิลปวิทยา 8 0 0 0 8
31 บ้านนาแก 8 0 0 0 8
32 บ้านคอนสาร 7 2 1 1 10
33 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 7 1 0 0 8
34 บ้านห้วยแก้ว 7 1 0 0 8
35 บ้านโนนงิ้วงาม 7 1 0 0 8
36 บ้านโนนหัวนา 7 1 0 0 8
37 คุรุราษฎร์วิทยา 7 0 1 0 8
38 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 7 0 1 0 8
39 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 7 0 1 0 8
40 บ้านหนองกุงใหม่ 7 0 0 0 7
41 บ้านโสกหว้าโนนหอม 7 0 0 0 7
42 บ้านขามป้อม 7 0 0 0 7
43 บ้านดอนหัน 6 1 0 0 7
44 บ้านโคกกุง 6 1 0 0 7
45 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 6 1 0 0 7
46 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
47 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 0 0 0 6
48 บ้านโจดพิทยาคาร 6 0 0 0 6
49 บ้านหนองแซง 6 0 0 0 6
50 บ้านนาเกาะ 6 0 0 0 6
51 บ้านปากช่องผาเบียด 5 4 0 0 9
52 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 2 0 0 7
53 บ้านดงบัง 5 2 0 0 7
54 บ้านน้ำพุหินลาด 5 1 1 0 7
55 บ้านเมืองกลางวิทยา 5 1 0 0 6
56 บ้านหลุบคา 5 1 0 0 6
57 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 5 0 0 0 5
58 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 5 0 0 0 5
59 บึงมะนาววิทยา 5 0 0 0 5
60 บ้านม่วง 5 0 0 0 5
61 บ้านหนองปอแดง 5 0 0 0 5
62 บ้านดอนดู่ 5 0 0 0 5
63 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 5 0 0 0 5
64 บ้านดงกลาง 4 3 1 0 8
65 บ้านดอนอุดม 4 2 0 0 6
66 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 1 0 0 5
67 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 4 1 0 0 5
68 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 4 1 0 0 5
69 บ้านโจดกลาง 4 1 0 0 5
70 บ้านโนนโจด 4 1 0 0 5
71 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 4 0 0 0 4
72 โนนศิลาเหล่าเกษตร 4 0 0 0 4
73 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 0 0 0 4
74 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 4 0 0 0 4
75 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 0 0 0 4
76 บ้านหนองแสงวิทยา 4 0 0 0 4
77 บ้านโนนเพิ่ม 3 2 0 0 5
78 สามสวนวิทยา 3 2 0 0 5
79 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
80 บ้านหนองพอก 3 1 0 0 4
81 ศาลาสามัคคี 3 1 0 0 4
82 หัวนานคร 3 1 0 0 4
83 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 0 1 0 4
84 บ้านนาสีดา 3 0 1 0 4
85 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 0 1 0 4
86 บ้านโคกสง่า 3 0 1 0 4
87 อนุบาลบ้านจ่าสม 3 0 1 0 4
88 บ้านเซียมป่าหม้อ 3 0 1 0 4
89 บ้านหนองตากล้า 3 0 1 0 4
90 บ้านหนองผักหลอด 3 0 1 0 4
91 บ้านตาดรินทอง 3 0 0 1 3
92 บ้านซำมูลนาก 3 0 0 0 3
93 บ้านหนองไฮ 3 0 0 0 3
94 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 0 0 0 3
95 บ้านสวนอ้อย 3 0 0 0 3
96 บ้านข่าเชียงพิน 3 0 0 0 3
97 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 3 0 0 0 3
98 บ้านธาตุ 3 0 0 0 3
99 บ้านหนองงูเหลือม 3 0 0 0 3
100 บ้านหนองปลา 3 0 0 0 3
101 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 3 0 0 0 3
102 บ้านท่าเริงรมย์ 3 0 0 0 3
103 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองสองห้อง 3 0 0 0 3
106 บ้านเขวา 3 0 0 0 3
107 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองเชียงรอด 2 2 0 0 4
109 บ้านหนองไรไก่ 2 1 0 0 3
110 ฉิมพลีมา 2 1 0 0 3
111 บ้านโนนดินจี่ 2 0 0 0 2
112 บ้านนกเขาทอง 2 0 0 0 2
113 โนนเสลาประสาทวิทย์ 2 0 0 0 2
114 บ้านนาบัว 2 0 0 0 2
115 บ้านป่าว่าน 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองกุง 2 0 0 0 2
117 บุปผาราม 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองพีพ่วน 2 0 0 0 2
119 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองแดงกุดจิก 2 0 0 0 2
121 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
122 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
123 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
124 บ้านโคกสูง-วังศิลา 2 0 0 0 2
125 บ้านโนนงาม 2 0 0 0 2
126 บ้านโนนสาทร 2 0 0 0 2
127 ชุลีมาสก์ศึกษา 2 0 0 0 2
128 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 2 0 0 0 2
129 บ้านดงพอง 2 0 0 0 2
130 บ้านนายม 2 0 0 0 2
131 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 2 0 0 0 2
132 บ้านน้ำอุ่น 2 0 0 0 2
133 บ้านวังหิน 2 0 0 0 2
134 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2 0 0 0 2
135 บ้านสารจอดเก่า 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองคัน 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองรวก 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
140 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 2 0 0 0 2
141 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 2 0 0 0 2
142 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 0 0 0 2
143 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0 0 2
144 อินทรศึกษา 2 0 0 0 2
145 บ้านฝายพญานาค 1 2 0 0 3
146 บ้านหินลาด 1 2 0 0 3
147 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 1 1 1 0 3
148 อนุบาลสิทธิวงศ์ 1 1 1 0 3
149 บ้านดงใต้ 1 1 0 0 2
150 บ้านหลุบค่าย 1 1 0 0 2
151 บ้านเมืองคง 1 1 0 0 2
152 บ้านกุดหมากเห็บ 1 1 0 0 2
153 บ้านดอนเค็ง 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกไพรวัน 1 1 0 0 2
155 บ้านมอญ 1 0 0 1 1
156 โคกม่วงศึกษา 1 0 0 1 1
157 บ้านก่าน 1 0 0 0 1
158 บ้านสระแต้ 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนเห็ดไคล 1 0 0 0 1
160 บ้านกุดจอก 1 0 0 0 1
161 บ้านดอนไก่เถื่อน 1 0 0 0 1
162 บ้านท่ามะไฟหวาน 1 0 0 0 1
163 บ้านสารจอด 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
166 สระโพนทอง 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0 0 1
168 บ้านจมื่น 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 0 0 0 1
170 บ้านห้วยพลวง 1 0 0 0 1
171 บ้านห้วยยางดำ 1 0 0 0 1
172 เทศบาลแก้งคร้อ 1 0 0 0 1
173 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดโคลน 1 0 0 0 1
175 บ้านดอนจำปา 1 0 0 0 1
176 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
177 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
178 บ้านนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
179 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
180 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองม่วงบำรุง 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองแฝก 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองโพนงาม 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
190 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 1 0 0 0 1
191 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 1 0 0 0 1
192 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยไห 1 0 0 0 1
194 บ้านห้างสูง 1 0 0 0 1
195 บ้านเรือ 1 0 0 0 1
196 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 0 1
197 บ้านเหล่ากาดย่า 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
201 บ้านโนนเขวา 1 0 0 0 1
202 บ้านโป่งดินดำ 1 0 0 0 1
203 มารีย์แก้งคร้อ 1 0 0 0 1
204 สวนวิทยา 1 0 0 0 1
205 หนองเมยสามัคคี 1 0 0 0 1
206 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 0 1
207 โคกสะอาดศึกษา 1 0 0 0 1
208 บ้านหว้าทอง 0 1 1 0 2
209 บ้านหินลาดพัฒนา 0 1 1 0 2
210 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองสามขา 0 1 0 0 1
212 บ้านโป่งโพธิ์ 0 1 0 0 1
213 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 1 0 1
214 อนุบาลสายฝน 0 0 0 1 0
215 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 1 0
รวม 856 90 30 7 983