สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 7 7 5 19 43 1 2 0 46
2 เนรมิตศึกษา 7 3 1 11 15 1 1 0 17
3 ศรีแก้งคร้อ 6 4 2 12 20 1 0 1 21
4 บ้านวังม่วง 6 1 4 11 17 1 0 0 18
5 ชัยชุมพลวิทยา 5 4 2 11 22 3 0 0 25
6 ชุมชนแท่นประจัน 4 3 4 11 26 4 2 0 32
7 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 4 3 2 9 18 2 1 0 21
8 บ้านนาแก 4 2 3 9 16 1 0 0 17
9 เพชรราษฎร์บำรุง 4 1 1 6 11 0 0 0 11
10 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 0 1 5 9 0 0 0 9
11 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 4 0 0 4 6 0 0 0 6
12 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 3 3 0 6 7 1 0 0 8
13 บ้านโจดโนนข่า 3 1 2 6 15 2 0 0 17
14 บ้านหนองกุงใหม่ 3 1 2 6 7 0 0 0 7
15 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 3 1 1 5 10 0 0 0 10
16 ไตรมิตรพิทยา 3 1 0 4 15 0 1 0 16
17 บ้านโสกหว้าโนนหอม 3 0 1 4 7 0 0 0 7
18 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 9 2 0 0 11
19 บ้านเมืองกลางวิทยา 3 0 0 3 5 1 0 0 6
20 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 2 5 7 14 19 3 1 1 23
21 บ้านโนนสง่า 2 4 0 6 8 0 1 0 9
22 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 2 3 0 5 10 3 0 0 13
23 บ้านคอนสาร 2 2 3 7 11 2 1 1 14
24 บ้านแดงสว่าง 2 2 2 6 12 0 0 0 12
25 บ้านโนนงิ้วงาม 2 1 2 5 10 1 0 0 11
26 บ้านนาสีดา 2 1 0 3 8 0 1 0 9
27 บ้านขามป้อม 2 1 0 3 7 0 0 0 7
28 บ้านซำมูลนาก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
29 บ้านตาดรินทอง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
30 บ้านหนองศาลาป่าชาด 2 0 0 2 5 2 0 0 7
31 บ้านสวนอ้อย 2 0 0 2 5 0 0 0 5
32 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 0 0 2 3 0 1 0 4
33 บ้านโนนดินจี่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 ศาลาสามัคคี 1 4 1 6 12 1 0 0 13
35 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 3 2 6 11 1 0 0 12
36 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1 3 0 4 6 0 0 0 6
37 บ้านเก่าวิทยานุกูล 1 3 0 4 4 1 0 0 5
38 บ้านหนองผักหลอด 1 2 2 5 8 0 1 0 9
39 คุรุราษฎร์วิทยา 1 2 1 4 7 0 1 0 8
40 บ้านหนองแกหนองโน 1 1 3 5 11 2 0 0 13
41 เกษตรศิลปวิทยา 1 1 1 3 10 0 0 0 10
42 บ้านหนองแซง 1 1 1 3 8 0 0 0 8
43 บ้านหนองหล่มคลองเตย 1 1 0 2 17 1 0 0 18
44 บ้านนาเกาะ 1 1 0 2 8 0 0 0 8
45 ภูมิวิทยา 1 1 0 2 8 0 0 0 8
46 บ้านห้วยแก้ว 1 1 0 2 7 1 0 0 8
47 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 0 4 5 12 1 0 0 13
48 บ้านนาวงเดือน 1 0 1 2 12 0 0 0 12
49 บ้านโนนหัวนา 1 0 1 2 8 1 0 0 9
50 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 0 1 2 5 0 1 0 6
51 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 1 2 4 0 0 0 4
52 บ้านกุดโคลน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองไฮ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
54 บ้านนกเขาทอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านภูดินหินกอง 1 0 0 1 10 2 1 0 13
56 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 0 0 1 8 1 1 0 10
57 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 1 7 0 1 0 8
58 บ้านตลุกหิน 1 0 0 1 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
60 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 โนนเสลาประสาทวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านนาบัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านป่าว่าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านโสกมะตูม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านดงใต้ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านก่าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านสระแต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโนนเห็ดไคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโปร่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 3 2 5 9 0 0 0 9
72 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 0 3 1 4 13 2 0 0 15
73 บ้านทุ่งพระ 0 3 0 3 9 0 0 0 9
74 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 2 2 4 7 1 0 0 8
75 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
76 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
77 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 2 0 2 7 0 0 0 7
78 บ้านโจดพิทยาคาร 0 2 0 2 6 0 0 0 6
79 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
80 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 0 1 2 3 7 0 1 0 8
81 บ้านดอนหัน 0 1 2 3 6 1 0 0 7
82 บ้านหนองเม็ก 0 1 1 2 13 0 2 0 15
83 บ้านโคกกุง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
84 บ้านโนนสาทร 0 1 1 2 4 1 2 0 7
85 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 1 1 2 4 0 0 0 4
86 บ้านโคกสง่า 0 1 1 2 3 0 1 0 4
87 อนุบาลบ้านจ่าสม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
88 บุปผาราม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บึงมะนาววิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
90 บ้านม่วง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
91 บ้านหนองปอแดง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
92 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 บ้านหนองไรไก่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองพีพ่วน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านพีพวย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองแดงกุดจิก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านหลุบค่าย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านกุดจอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านสารจอด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านโนนชาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านโนนดินแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 สระโพนทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 ชุมชนห้วยยาง 0 0 2 2 13 1 0 0 14
109 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 0 0 2 2 6 1 0 0 7
110 บ้านดอนดู่ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
111 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 1 1 4 1 0 0 5
112 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 4 1 0 0 5
113 บ้านโจดกลาง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
114 บ้านโนนโจด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
115 บ้านนายม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
116 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
117 บ้านเซียมป่าหม้อ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
118 บ้านธาตุ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
120 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านห้างสูง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
126 บ้านเมืองคง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านจมื่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยพลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยยางดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 เทศบาลแก้งคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 7 0 1 0 8
134 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 6 0 0 0 6
135 บ้านปากช่องผาเบียด 0 0 0 0 5 4 0 0 9
136 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 5 2 0 0 7
137 บ้านดงบัง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
138 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 5 1 1 0 7
139 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
140 บ้านหนองพอก 0 0 0 0 5 1 0 0 6
141 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
142 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
143 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
144 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
145 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
146 บ้านหนองแสงวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
147 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
149 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
150 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
151 หัวนานคร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
152 บ้านสารจอดเก่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
153 โคกม่วงศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
154 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านเขวา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านดงพอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านน้ำอุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านวังหิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านหนองรวก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 อินทรศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านดอนเค็ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านฝายพญานาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านมอญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านโป่งดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 สวนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 โคกสะอาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
214 บ้านหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
215 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 อนุบาลสายฝน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 144 128 113 385 1,008 99 38 8 1,145