หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นางวนาลิน ขามเกาะ นายสฤษดิ์ ชัยมาลา นายวรายุทธ  
2 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธ์ิ   044-851505
3 โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) หมู่ที่ 2, ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, 36130 นางวรรณภา ภู่ดัด นางโชติกา ชาลีรินทร์ นางวาสนา ต   044 851 328
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. นายนิริธน์ ช่องวารินทร์ และ นายเกษมศักดิ์ บุพตา   044851274
5 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ นายสายทอง แตงทิพย์  
6 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นางวรรณภา ภู่ดัด นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]