หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 22 18 81.82% 2 9.09% 2 9.09% 0 0% 22
2 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
3 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 20 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
4 โรงเรียนบ้านตาล 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 24 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
6 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 19 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 19 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
9 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 22 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 19 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 18 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 33 11 47.83% 11 47.83% 1 4.35% 0 0% 23
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 25 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 15 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 18 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 14 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 27 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 11 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านโคกแสว 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนหัวสระวิทยา 17 4 25% 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 12 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านงิ้ว 13 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 14 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนปากจาบวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านดอนกอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนมะนะศึกษา 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านวังมน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนศรีเทพบาล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านซับหมี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 8 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 10 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านวังกุง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองตานา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนรังงามวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านหนองตอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวังกะอาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านดงลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโคกไค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านท่าแตง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]