หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 217 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0
2 007 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 3 10 6
3 008 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 24 50 33
4 009 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 12 26 22
5 010 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 19 41 27
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 10 22 14
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 25 75 41
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 33 68 46
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 3 6 5
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 17 50 29
11 016 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 19 41 33
12 017 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 0 0 0
13 018 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 14 39 26
14 020 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 7 30 18
15 019 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
16 021 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 4 6 4
17 022 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 11 47 18
18 190 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 19 42 32
19 023 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 2 9 4
20 025 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 0 0 0
21 026 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 4 9 5
22 024 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 3 3 3
23 027 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 10 13 12
24 030 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 5 11 6
25 031 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 14 28 22
26 044 โรงเรียนบ้านงิ้ว 13 31 18
27 045 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 2 2
28 047 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 1 1 1
29 050 โรงเรียนบ้านซับยาง 0 0 0
30 051 โรงเรียนบ้านซับหมี 2 5 4
31 048 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 2 4 4
32 052 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 8 12 8
33 049 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 5 2
34 053 โรงเรียนบ้านดงลาน 1 2 1
35 054 โรงเรียนบ้านดอนกอก 3 11 4
36 055 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 2 2 2
37 057 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1 2 1
38 058 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 2 2 2
39 059 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 4 7 6
40 060 โรงเรียนบ้านตาล 19 26 22
41 061 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1 1 1
42 069 โรงเรียนบ้านทามจาน 0 0 0
43 071 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2 4 4
44 063 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 10 23 17
45 062 โรงเรียนบ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านท่าชวน 0 0 0
47 070 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านท่าแตง 1 3 2
49 068 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 22 61 34
50 066 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0
51 067 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0
52 077 โรงเรียนบ้านนา 1 2 1
53 076 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 19 50 20
54 075 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0
55 074 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0
56 078 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 4 6 4
57 087 โรงเรียนบ้านบะเสียว 0 0 0
58 089 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 0 0 0
59 088 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 5 4
60 091 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 3 7 4
61 090 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0
62 092 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 4 6 6
63 093 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 2 2 2
64 100 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 2 1
65 101 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 6 11 9
66 103 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 27 58 40
67 102 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 0 0 0
68 104 โรงเรียนบ้านยางเครือ 0 0 0
69 106 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 3 8 4
70 105 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
71 107 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 3 3 3
72 108 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 1 2 2
73 110 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7 15 12
74 111 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 2 8 4
75 113 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 10 21 13
76 112 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0
77 114 โรงเรียนบ้านวังกุง 4 8 8
78 116 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2 4 2
79 115 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 1 3 1
80 117 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 7 13 12
81 118 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 19 47 30
82 119 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2 2 2
83 123 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 16 50 29
84 121 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 0 0 0
85 122 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0
86 120 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 0 0 0
87 124 โรงเรียนบ้านวังพง 0 0 0
88 125 โรงเรียนบ้านวังมน 4 6 5
89 127 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 6 14 10
90 128 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 5 9 8
91 126 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 7 9 8
92 129 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 15 27 21
93 131 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 6 13 9
94 132 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 20 44 29
95 133 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 11 25 16
96 134 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 4 7 6
97 136 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 4 6 4
98 135 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0
99 138 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 4 6 5
100 137 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 1 1 1
101 130 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 14 11
102 144 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 4 9 7
103 145 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
104 147 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 5 13 5
105 148 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
106 150 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 11 32 23
107 151 โรงเรียนบ้านหนองดง 3 4 4
108 152 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 5 12 7
109 154 โรงเรียนบ้านหนองตอ 2 5 4
110 156 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 7 38 13
111 155 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 7 20 13
112 157 โรงเรียนบ้านหนองตานา 3 5 4
113 158 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 1 1
114 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0
115 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 4 18 7
116 161 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 7 12 10
117 162 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 2 2
118 165 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 35 19
119 164 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 1 2 1
120 166 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 8 15 11
121 167 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 3 8 5
122 170 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 16 7
123 172 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 1 1 1
124 146 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 10 5
125 149 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 1 1
126 153 โรงเรียนบ้านหนองโดน 0 0 0
127 168 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 8 5
128 171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 12 7
129 163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3 6 6
130 173 โรงเรียนบ้านหลักศิลา 0 0 0
131 174 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 2 4 3
132 183 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 7 5
133 184 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
134 186 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 4 9 7
135 185 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 3 23 9
136 187 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 8 4
137 179 โรงเรียนบ้านห้วย 0 0 0
138 176 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 10 2
139 177 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 5 4
140 178 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0
141 180 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 8 8
142 181 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 0 0 0
143 175 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 2 3 2
144 182 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 0 0 0
145 028 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 11 17 12
146 032 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 2 6 3
147 056 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 3 1
148 072 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0
149 139 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 8 17 11
150 140 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 1 3 1
151 046 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 1 1 1
152 029 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 8 17 13
153 033 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 7 9 9
154 034 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 19 34 27
155 039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 6 10 10
156 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
157 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 7 15 10
158 040 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 4 4 4
159 037 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 3 3 3
160 038 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 6 10 8
161 043 โรงเรียนบ้านโคกแสว 7 14 12
162 036 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 14 26 17
163 035 โรงเรียนบ้านโคกไค 1 11 5
164 079 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 18 28 22
165 080 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5 19 10
166 082 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 0 0 0
167 083 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 1 10 2
168 084 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
169 085 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 8 3
170 086 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 4 4
171 081 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 10 9
172 099 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 1 1 1
173 095 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 9 17 13
174 098 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 0 0 0
175 096 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2 0 0 0
176 097 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1 1 1
177 094 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 0 0 0
178 141 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1 3 2
179 142 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 10 20 14
180 143 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 1 1 1
181 188 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 5 12 8
182 189 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 3 3
183 073 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 10 6
184 109 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 22 52 34
185 191 โรงเรียนปากจาบวิทยา 4 9 8
186 192 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 6 2
187 198 โรงเรียนรังงามวิทยา 3 3 3
188 197 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 10 20 11
189 199 โรงเรียนวังกะอาม 2 6 2
190 200 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 2 5 4
191 201 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 5 11 7
192 203 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 2 6 4
193 204 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 11 18 13
194 205 โรงเรียนหัวสระวิทยา 17 35 26
195 206 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 0 0 0
196 207 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 6 14 9
197 208 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 1 2 2
198 209 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 11 36 21
199 210 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.5) 0 0 0
200 211 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0
201 212 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0
202 213 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 0 0 0
203 002 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 1 3 2
204 005 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 2 2
205 006 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 5 9 7
206 003 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 3 9 3
207 004 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 18 48 29
208 193 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 10 17 13
209 194 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
210 195 โรงเรียนมะนะศึกษา 7 11 7
211 196 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 3 10 5
212 202 โรงเรียนศรีเทพบาล 3 5 4
213 214 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 2 6 2
214 215 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0
215 216 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 0 0 0
รวม 1055 2396 1565
3961


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]