สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไร่พัฒนา 18 2 2 0 22
2 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 16 2 0 0 18
3 บ้านสะพานยาว 15 3 0 0 18
4 บ้านตาล 14 4 1 0 19
5 จัตุรัสวิทยานุกูล 13 4 0 0 17
6 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 13 3 1 0 17
7 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 13 3 0 0 16
8 ชุมชนบัวบานสามัคคี 13 2 1 0 16
9 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 12 5 2 0 19
10 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 12 5 2 0 19
11 บ้านท่าโป่ง 12 5 1 0 18
12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 12 3 0 0 15
13 บ้านวังตะเฆ่ 12 3 0 0 15
14 ซับมงคลวิทยา 12 2 0 0 14
15 บ้านโนนคร้อ 12 1 1 0 14
16 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 11 11 1 0 23
17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 10 6 2 0 18
18 บ้านสะพานหิน 10 1 0 0 11
19 อนุบาลเทพสถิต 9 1 1 0 11
20 บ้านศิลาทอง 9 1 0 0 10
21 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 8 6 1 0 15
22 บ้านขี้เหล็ก 8 2 4 0 14
23 บ้านท่ากูบ 8 2 0 0 10
24 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 8 1 0 0 9
25 บ้านโนนเชือก 8 1 0 0 9
26 บ้านเสลาประชารัฐ 8 0 0 0 8
27 บ้านยางเกี่ยวแฝก 7 5 2 0 14
28 บ้านโสกปลาดุก 7 3 0 0 10
29 โป่งขุนเพชร 7 3 0 0 10
30 บ้านหนองม่วง 7 0 1 0 8
31 บ้านเกาะมะนาว 6 2 1 0 9
32 หนองประดู่วิทยา 6 2 0 0 8
33 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6 0 3 0 9
34 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 6 0 1 0 7
35 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 5 4 1 0 10
36 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 5 4 1 0 10
37 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 5 3 1 0 9
38 บ้านโคกแสว 5 1 1 0 7
39 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 5 1 0 0 6
40 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 1 0 0 6
41 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 5 1 0 0 6
42 หัวสระวิทยา 4 9 2 1 15
43 ชุมชนชวนวิทยา 4 6 1 0 11
44 บ้านงิ้ว 4 5 0 0 9
45 บ้านวังกะทะ 4 5 0 0 9
46 บ้านหนองลุมพุก 4 2 2 0 8
47 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 2 1 0 7
48 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 4 1 1 0 6
49 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 0 0 0 4
50 บ้านหัวสะพาน 4 0 0 0 4
51 บ้านโคกโต่งโต้น 3 5 3 0 11
52 บ้านส้มป่อย 3 4 0 0 7
53 บ้านหนองผักชี 3 2 2 0 7
54 บ้านวังคมคาย 3 2 1 0 6
55 ซับใหญ่วิทยาคม 3 2 0 0 5
56 หินฝนวิทยาคม 3 2 0 0 5
57 บ้านโกรกกุลา 3 2 0 0 5
58 บ้านโคกกระเบื้องไห 3 1 3 0 7
59 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 3 1 0 0 4
60 บ้านสำโรงทุ่ง 3 1 0 0 4
61 ปากจาบวิทยา 3 1 0 0 4
62 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 3 1 0 0 4
63 บ้านสามหลักพัฒนา 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองบัวใหญ่ 3 0 1 0 4
65 บ้านน้ำลาด 3 0 0 0 3
66 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 3 0 0 0 3
67 บ้านตะลอมไผ่ 3 0 0 0 3
68 บ้านวังอ้ายจีด 3 0 0 0 3
69 ดอนเปล้าศึกษา 3 0 0 0 3
70 บ้านดอนกอก 3 0 0 0 3
71 บ้านร่วมมิตร 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองดง 3 0 0 0 3
73 บ้านวังอ้ายคง 2 4 0 0 6
74 บ้านหนองตะครอง 2 3 0 0 5
75 มะนะศึกษา 2 3 0 0 5
76 บ้านหนองใหญ่ 2 3 0 0 5
77 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2 2 1 0 5
78 วังใหม่พัฒนา 2 2 0 0 4
79 บ้านวังมน 2 1 1 0 4
80 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2 1 0 0 3
81 บ้านสำนักตูมกา 2 1 0 0 3
82 ศรีเทพบาล 2 1 0 0 3
83 บ้านไทรงาม 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองจะบก 2 0 1 0 3
85 บ้านกลอยสามัคคี 2 0 0 0 2
86 บ้านปากค่ายช่องแมว 2 0 0 0 2
87 บ้านกุดแคนสามัคคี 2 0 0 0 2
88 บ้านซับหมี 2 0 0 0 2
89 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
90 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2 0 0 0 2
91 บ้านซับเจริญสุข 2 0 0 0 2
92 บ้านละหานค่าย 2 0 0 0 2
93 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 2
94 บ้านซับใหม่ 1 6 0 0 7
95 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1 4 4 0 9
96 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 1 4 1 0 6
97 บ้านมะเกลือโนนทอง 1 4 0 0 5
98 บ้านหนองตะไก้ 1 3 2 0 6
99 บ้านใหม่นาดี 1 3 1 0 5
100 บ้านวังกุง 1 3 0 0 4
101 บ้านหนองกองแก้ว 1 2 1 0 4
102 บ้านหนองโสน 1 2 0 0 3
103 บ้านประดู่งาม 1 2 0 0 3
104 บ้านหนองตานา 1 2 0 0 3
105 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 2 0 0 3
106 รังงามวิทยา 1 2 0 0 3
107 บ้านวังขอนสัก 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองตอ 1 1 0 0 2
109 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
110 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 0 2
111 บ้านห้วยเกตุ 1 1 0 0 2
112 วังกะอาม 1 1 0 0 2
113 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1 1 0 0 2
114 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 1 0 0 2
115 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1 0 3 0 4
116 บ้านห้วยยาง 1 0 2 0 3
117 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 2 0 3
118 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
119 บ้านโคกไค 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนละนาม 1 0 0 0 1
121 บ้านโนนมะกอกงาม 1 0 0 0 1
122 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 0 1
123 บ้านเสลี่ยงทอง 1 0 0 0 1
124 บ้านโสกคร้อ 1 0 0 0 1
125 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1 0 0 0 1
126 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 0 0 1
127 บ้านช่องสำราญ 1 0 0 0 1
128 บ้านดงลาน 1 0 0 0 1
129 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 0 1
130 บ้านร้านหญ้า 1 0 0 0 1
131 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
132 บ้านเดื่อ 1 0 0 0 1
133 บ้านโปร่งมีชัย 1 0 0 0 1
134 บ้านโสกรวกหนองซึก 1 0 0 0 1
135 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 4 0 0 4
136 บ้านโนนสำราญ 0 4 0 0 4
137 บ้านหนองดินดำ 0 3 1 0 4
138 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 3 0 0 3
139 บ้านหนองลูกช้าง 0 3 0 0 3
140 จอมแก้ววิทยา 0 2 0 0 2
141 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 2 0 0 2
142 หนองกกสามัคคี 0 2 0 0 2
143 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 1 1 0 2
144 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 1 0 0 1
145 โคกเพชรวิทยาคาร 0 1 0 0 1
146 บ้านเขื่อนลั่น 0 1 0 0 1
147 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 0 1
148 บ้านซับไทร 0 1 0 0 1
149 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 1 0 0 1
150 บ้านท่าแตง 0 1 0 0 1
151 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
152 บ้านสำโรงโคก 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
154 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองแขม 0 0 1 0 1
156 บ้านนา 0 0 1 0 1
157 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
159 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 1 0 1
160 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
161 บ้านวังตาท้าว 0 0 0 0 0
162 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
163 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 0
164 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0
165 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 0
รวม 568 268 76 1 913