สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสะพานยาว 15 3 0 0 18
2 บ้านไร่พัฒนา 15 2 2 0 19
3 จัตุรัสวิทยานุกูล 13 4 0 0 17
4 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 13 3 1 0 17
5 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 13 3 0 0 16
6 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 12 5 2 0 19
7 บ้านตาล 12 4 1 0 17
8 ซับมงคลวิทยา 12 2 0 0 14
9 บ้านโนนคร้อ 12 1 1 0 14
10 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 11 11 1 0 23
11 บ้านวังตะเฆ่ 11 3 0 0 14
12 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 10 5 2 0 17
13 ชุมชนบัวบานสามัคคี 10 2 1 0 13
14 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 9 3 0 0 12
15 อนุบาลเทพสถิต 9 1 1 0 11
16 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 8 6 2 0 16
17 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 8 6 1 0 15
18 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 8 2 0 0 10
19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 8 1 0 0 9
20 บ้านโนนเชือก 8 1 0 0 9
21 บ้านเสลาประชารัฐ 8 0 0 0 8
22 บ้านยางเกี่ยวแฝก 7 5 2 0 14
23 บ้านโสกปลาดุก 7 3 0 0 10
24 โป่งขุนเพชร 7 3 0 0 10
25 บ้านท่ากูบ 7 2 0 0 9
26 บ้านหนองม่วง 7 0 1 0 8
27 บ้านขี้เหล็ก 6 2 4 0 12
28 บ้านเกาะมะนาว 6 2 1 0 9
29 หนองประดู่วิทยา 6 2 0 0 8
30 บ้านสะพานหิน 6 1 0 0 7
31 บ้านท่าโป่ง 5 5 1 0 11
32 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 5 3 1 0 9
33 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 5 3 1 0 9
34 บ้านโคกแสว 5 1 1 0 7
35 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 5 1 0 0 6
36 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 5 0 1 0 6
37 หัวสระวิทยา 4 9 2 1 15
38 บ้านงิ้ว 4 5 0 0 9
39 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 4 4 1 0 9
40 บ้านหนองลุมพุก 4 2 2 0 8
41 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 2 1 0 7
42 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 1 0 0 5
43 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 4 1 0 0 5
44 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 0 0 0 4
45 บ้านหัวสะพาน 4 0 0 0 4
46 บ้านโคกโต่งโต้น 3 5 3 0 11
47 ชุมชนชวนวิทยา 3 4 1 0 8
48 บ้านหนองผักชี 3 2 2 0 7
49 ซับใหญ่วิทยาคม 3 2 0 0 5
50 หินฝนวิทยาคม 3 2 0 0 5
51 บ้านโกรกกุลา 3 2 0 0 5
52 บ้านโคกกระเบื้องไห 3 1 3 0 7
53 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 3 1 0 0 4
54 ปากจาบวิทยา 3 1 0 0 4
55 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 3 1 0 0 4
56 บ้านสามหลักพัฒนา 3 1 0 0 4
57 บ้านหนองบัวใหญ่ 3 0 1 0 4
58 บ้านน้ำลาด 3 0 0 0 3
59 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 3 0 0 0 3
60 บ้านตะลอมไผ่ 3 0 0 0 3
61 บ้านวังอ้ายจีด 3 0 0 0 3
62 ดอนเปล้าศึกษา 3 0 0 0 3
63 บ้านดอนกอก 3 0 0 0 3
64 บ้านร่วมมิตร 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองดง 3 0 0 0 3
66 บ้านวังกะทะ 2 5 0 0 7
67 บ้านส้มป่อย 2 4 0 0 6
68 บ้านวังอ้ายคง 2 4 0 0 6
69 บ้านหนองตะครอง 2 3 0 0 5
70 มะนะศึกษา 2 3 0 0 5
71 บ้านหนองใหญ่ 2 3 0 0 5
72 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2 2 1 0 5
73 บ้านวังมน 2 1 1 0 4
74 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2 1 0 0 3
75 บ้านสำนักตูมกา 2 1 0 0 3
76 บ้านสำโรงทุ่ง 2 1 0 0 3
77 ศรีเทพบาล 2 1 0 0 3
78 บ้านศิลาทอง 2 1 0 0 3
79 บ้านไทรงาม 2 1 0 0 3
80 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 2 0 3 0 5
81 บ้านหนองจะบก 2 0 1 0 3
82 บ้านกลอยสามัคคี 2 0 0 0 2
83 บ้านกุดแคนสามัคคี 2 0 0 0 2
84 บ้านซับหมี 2 0 0 0 2
85 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
86 บ้านซับเจริญสุข 2 0 0 0 2
87 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2 0 0 0 2
88 บ้านละหานค่าย 2 0 0 0 2
89 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 2
90 บ้านซับใหม่ 1 6 0 0 7
91 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1 4 4 0 9
92 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 1 4 1 0 6
93 บ้านหนองตะไก้ 1 3 2 0 6
94 บ้านใหม่นาดี 1 3 1 0 5
95 บ้านวังกุง 1 3 0 0 4
96 บ้านหนองกองแก้ว 1 2 1 0 4
97 วังใหม่พัฒนา 1 2 0 0 3
98 บ้านประดู่งาม 1 2 0 0 3
99 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 2 0 0 3
100 รังงามวิทยา 1 2 0 0 3
101 บ้านวังคมคาย 1 1 1 0 3
102 บ้านหนองตานา 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 0 2
104 บ้านห้วยเกตุ 1 1 0 0 2
105 วังกะอาม 1 1 0 0 2
106 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1 1 0 0 2
107 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 1 0 0 2
108 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1 0 3 0 4
109 บ้านห้วยยาง 1 0 2 0 3
110 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 1 0 2
111 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
112 บ้านโคกไค 1 0 0 0 1
113 บ้านดอนละนาม 1 0 0 0 1
114 บ้านโนนมะกอกงาม 1 0 0 0 1
115 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 0 1
116 บ้านเสลี่ยงทอง 1 0 0 0 1
117 บ้านโสกคร้อ 1 0 0 0 1
118 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1 0 0 0 1
119 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 0 0 1
120 บ้านช่องสำราญ 1 0 0 0 1
121 บ้านดงลาน 1 0 0 0 1
122 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 0 1
123 บ้านร้านหญ้า 1 0 0 0 1
124 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
125 บ้านเดื่อ 1 0 0 0 1
126 บ้านโปร่งมีชัย 1 0 0 0 1
127 บ้านโสกรวกหนองซึก 1 0 0 0 1
128 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 4 0 0 4
129 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 4 0 0 4
130 บ้านโนนสำราญ 0 4 0 0 4
131 บ้านหนองดินดำ 0 3 1 0 4
132 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 3 0 0 3
133 บ้านหนองลูกช้าง 0 3 0 0 3
134 จอมแก้ววิทยา 0 2 0 0 2
135 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 2 0 0 2
136 บ้านหนองโสน 0 2 0 0 2
137 หนองกกสามัคคี 0 2 0 0 2
138 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 1 1 0 2
139 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
140 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 1 0 0 1
141 โคกเพชรวิทยาคาร 0 1 0 0 1
142 บ้านเขื่อนลั่น 0 1 0 0 1
143 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 0 1
144 บ้านซับไทร 0 1 0 0 1
145 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 1 0 0 1
146 บ้านท่าแตง 0 1 0 0 1
147 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
148 บ้านวังขอนสัก 0 1 0 0 1
149 บ้านสำโรงโคก 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองตอ 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
152 บ้านห้วยบง 0 1 0 0 1
153 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองแขม 0 0 1 0 1
155 บ้านนา 0 0 1 0 1
156 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 0 1
157 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
158 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 1 0 1
159 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
160 บ้านวังตาท้าว 0 0 0 0 0
161 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
162 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 0
163 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0
164 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 0
รวม 496 263 75 1 835