สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ซับมงคลวิทยา 9 1 1 11 12 2 0 0 14
2 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 8 0 1 9 13 3 0 0 16
3 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 7 2 1 10 16 2 0 0 18
4 บ้านสะพานหิน 6 2 0 8 10 1 0 0 11
5 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6 2 0 8 8 1 0 0 9
6 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6 0 3 9 12 3 0 0 15
7 อนุบาลเทพสถิต 6 0 2 8 9 1 1 0 11
8 จัตุรัสวิทยานุกูล 5 3 3 11 13 4 0 0 17
9 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 4 3 1 8 10 6 2 0 18
10 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 3 4 0 7 12 5 2 0 19
11 บ้านสะพานยาว 3 3 0 6 15 3 0 0 18
12 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 2 0 5 5 1 0 0 6
13 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 3 1 2 6 6 0 3 0 9
14 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3 1 1 5 7 5 2 0 14
15 บ้านวังตะเฆ่ 3 0 3 6 12 3 0 0 15
16 บ้านท่าโป่ง 2 5 1 8 12 5 1 0 18
17 บ้านโนนเชือก 2 4 1 7 8 1 0 0 9
18 บ้านตาล 2 3 3 8 14 4 1 0 19
19 บ้านศิลาทอง 2 1 3 6 9 1 0 0 10
20 บ้านท่ากูบ 2 1 2 5 8 2 0 0 10
21 บ้านน้ำลาด 2 1 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 2 0 0 2 5 4 1 0 10
23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 0 2 5 1 0 0 6
24 บ้านกลอยสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านปากค่ายช่องแมว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านไร่พัฒนา 1 4 3 8 18 2 2 0 22
27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 1 4 1 6 13 2 1 0 16
28 บ้านโนนคร้อ 1 3 2 6 12 1 1 0 14
29 บ้านขี้เหล็ก 1 3 2 6 8 2 4 0 14
30 บ้านโสกปลาดุก 1 2 0 3 7 3 0 0 10
31 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 1 2 4 8 6 1 0 15
32 บ้านเกาะมะนาว 1 1 1 3 6 2 1 0 9
33 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 1 1 3 5 3 1 0 9
34 บ้านงิ้ว 1 1 0 2 4 5 0 0 9
35 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 1 0 2 4 2 1 0 7
36 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
37 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
38 บ้านสำโรงทุ่ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านส้มป่อย 1 0 1 2 3 4 0 0 7
41 บ้านวังมน 1 0 1 2 2 1 1 0 4
42 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1 0 0 1 6 0 1 0 7
43 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 0 0 1 5 4 1 0 10
44 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 4 2 2 0 8
45 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
46 บ้านตะลอมไผ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านกุดแคนสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านซับหมี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านวังขอนสัก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านโคกไค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 โป่งขุนเพชร 0 5 0 5 7 3 0 0 10
54 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 0 4 1 5 12 5 2 0 19
55 บ้านเสลาประชารัฐ 0 2 4 6 8 0 0 0 8
56 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0 2 3 5 11 11 1 0 23
57 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 1 3 4 5 1 0 0 6
58 บ้านหนองม่วง 0 1 2 3 7 0 1 0 8
59 บ้านวังกะทะ 0 1 2 3 4 5 0 0 9
60 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 0 1 2 3 4 1 1 0 6
61 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
62 บ้านวังอ้ายจีด 0 1 1 2 3 0 0 0 3
63 บ้านสำนักตูมกา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
64 บ้านหัวหนอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านโคกแสว 0 1 0 1 5 1 1 0 7
66 หัวสระวิทยา 0 1 0 1 4 9 2 1 15
67 ชุมชนชวนวิทยา 0 1 0 1 4 6 1 0 11
68 บ้านโคกโต่งโต้น 0 1 0 1 3 5 3 0 11
69 ซับใหญ่วิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
70 หินฝนวิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
71 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
72 มะนะศึกษา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
73 วังใหม่พัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
74 ศรีเทพบาล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านซับเจริญสุข 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 1 4 1 0 6
78 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านดอนละนาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 4 4 13 3 1 0 17
83 หนองประดู่วิทยา 0 0 3 3 6 2 0 0 8
84 บ้านโกรกกุลา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
85 ปากจาบวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
86 บ้านละหานค่าย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านซับใหม่ 0 0 1 1 1 6 0 0 7
89 บ้านหนองตะไก้ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
90 บ้านประดู่งาม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
91 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
93 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโสกคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านหนองผักชี 0 0 0 0 3 2 2 0 7
98 บ้านวังคมคาย 0 0 0 0 3 2 1 0 6
99 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 3 1 3 0 7
100 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
101 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
102 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 บ้านดอนกอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
104 บ้านร่วมมิตร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองดง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
107 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
108 บ้านขามราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
109 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
111 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 4 4 0 9
112 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
113 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 1 3 1 0 5
114 บ้านวังกุง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
115 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
116 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
117 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 รังงามวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 วังกะอาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
125 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
126 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหลุบงิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านช่องสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านดงลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
137 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
138 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
140 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 จอมแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 โคกเพชรวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านซับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านสำโรงโคก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านวังตาท้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 122 102 83 307 568 268 76 1 912