สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ซับมงคลวิทยา 9 1 1 11 12 2 0 0 14
2 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 8 0 1 9 13 3 0 0 16
3 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6 2 0 8 8 1 0 0 9
4 อนุบาลเทพสถิต 6 0 2 8 9 1 1 0 11
5 จัตุรัสวิทยานุกูล 5 3 3 11 13 4 0 0 17
6 บ้านสะพานหิน 4 1 0 5 6 1 0 0 7
7 บ้านสะพานยาว 3 3 0 6 15 3 0 0 18
8 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3 2 1 6 8 6 2 0 16
9 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 2 0 5 5 1 0 0 6
10 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3 1 1 5 7 5 2 0 14
11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3 0 3 6 9 3 0 0 12
12 บ้านวังตะเฆ่ 3 0 2 5 11 3 0 0 14
13 บ้านโนนเชือก 2 4 1 7 8 1 0 0 9
14 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 2 4 0 6 10 5 2 0 17
15 บ้านตาล 2 3 3 8 12 4 1 0 17
16 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 2 1 1 4 8 2 0 0 10
17 บ้านน้ำลาด 2 1 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 2 0 0 2 5 3 1 0 9
19 บ้านกลอยสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านโนนคร้อ 1 3 2 6 12 1 1 0 14
21 ชุมชนบัวบานสามัคคี 1 3 0 4 10 2 1 0 13
22 บ้านโสกปลาดุก 1 2 0 3 7 3 0 0 10
23 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 1 2 4 8 6 1 0 15
24 บ้านท่ากูบ 1 1 2 4 7 2 0 0 9
25 บ้านเกาะมะนาว 1 1 1 3 6 2 1 0 9
26 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 1 1 3 5 3 1 0 9
27 บ้านท่าโป่ง 1 1 0 2 5 5 1 0 11
28 บ้านงิ้ว 1 1 0 2 4 5 0 0 9
29 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 1 0 2 4 2 1 0 7
30 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
31 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
32 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
33 บ้านวังมน 1 0 1 2 2 1 1 0 4
34 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 0 0 1 4 4 1 0 9
35 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 4 2 2 0 8
36 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
37 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
38 บ้านตะลอมไผ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
39 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
40 บ้านกุดแคนสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
41 บ้านซับหมี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
42 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านโคกไค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 โป่งขุนเพชร 0 5 0 5 7 3 0 0 10
45 บ้านไร่พัฒนา 0 4 3 7 15 2 2 0 19
46 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 0 4 1 5 12 5 2 0 19
47 บ้านขี้เหล็ก 0 3 2 5 6 2 4 0 12
48 บ้านเสลาประชารัฐ 0 2 4 6 8 0 0 0 8
49 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0 2 3 5 11 11 1 0 23
50 บ้านหนองม่วง 0 1 2 3 7 0 1 0 8
51 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 1 2 3 4 1 0 0 5
52 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
53 บ้านวังอ้ายจีด 0 1 1 2 3 0 0 0 3
54 บ้านสำนักตูมกา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านหัวหนอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านโคกแสว 0 1 0 1 5 1 1 0 7
57 หัวสระวิทยา 0 1 0 1 4 9 2 1 15
58 บ้านโคกโต่งโต้น 0 1 0 1 3 5 3 0 11
59 ซับใหญ่วิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
60 หินฝนวิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
61 บ้านวังกะทะ 0 1 0 1 2 5 0 0 7
62 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
63 มะนะศึกษา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
64 บ้านสำโรงทุ่ง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
65 ศรีเทพบาล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านซับเจริญสุข 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 1 4 1 0 6
69 วังใหม่พัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านดอนละนาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 4 4 13 3 1 0 17
73 หนองประดู่วิทยา 0 0 3 3 6 2 0 0 8
74 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 0 0 2 2 2 0 3 0 5
75 บ้านโกรกกุลา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
76 ปากจาบวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
77 บ้านส้มป่อย 0 0 1 1 2 4 0 0 6
78 บ้านศิลาทอง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
79 บ้านละหานค่าย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
81 บ้านซับใหม่ 0 0 1 1 1 6 0 0 7
82 บ้านหนองตะไก้ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
83 บ้านประดู่งาม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
84 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
85 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโสกคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
89 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 0 0 0 0 5 0 1 0 6
90 ชุมชนชวนวิทยา 0 0 0 0 3 4 1 0 8
91 บ้านหนองผักชี 0 0 0 0 3 2 2 0 7
92 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 3 1 3 0 7
93 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
94 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
95 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 บ้านดอนกอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 บ้านร่วมมิตร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองดง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
100 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
101 บ้านขามราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
102 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
104 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 4 4 0 9
105 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 1 3 1 0 5
106 บ้านวังกุง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
107 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
108 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 รังงามวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
110 บ้านวังคมคาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วังกะอาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
118 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านหลุบงิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านช่องสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านดงลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
130 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
131 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
132 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
133 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
134 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
135 จอมแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 โคกเพชรวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านซับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านวังขอนสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านสำโรงโคก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านวังตาท้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 94 88 72 254 496 263 75 1 834