การลงทะเบียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ งานศิลปหัตกรรมประจำปี 2558
เรียน ประธานเครือข่าย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด
     การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ให้ตัวแทนเครือข่าย  หรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
เครือข่ายลงทะเบียนโปรแกรมการแข่งขันโดยใช้รหัสโรงเรียนที่ได้แจ้งมาแล้วได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป หากไม่มีชื่อโรงเรียน ติดต่อได้ท่ี ศน.บุญยกร  โทร 0864697984cool
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15:13 น.