กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 4
5 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 6
7 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
8 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
9 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
10 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.67 ทอง 6
7 บ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.33 ทอง 7
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.33 เงิน 8
9 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.33 เงิน 8
10 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 11
12 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 12
13 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.33 เงิน 13
14 หนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 7
9 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 7
10 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 10
11 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 10
12 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 5
6 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 7
8 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 8
9 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 69.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 56.95 เข้าร่วม 4
5 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 55.61 เข้าร่วม 5
6 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 53.58 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.26 เข้าร่วม 7
8 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.03 เข้าร่วม 8
9 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 46.62 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 45.93 เข้าร่วม 10
11 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 45.66 เข้าร่วม 11
12 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 43.06 เข้าร่วม 12
13 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 41.80 เข้าร่วม 13
14 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 40 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.46 เงิน 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.98 เงิน 5
6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.17 ทองแดง 6
7 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 60.68 ทองแดง 7
8 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 59.70 เข้าร่วม 8
9 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.88 เข้าร่วม 9
10 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 10
11 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 52.34 เข้าร่วม 11
12 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 51.66 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 48.17 เข้าร่วม 13
14 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 43 เข้าร่วม 14
15 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 40 เข้าร่วม 15
16 บ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.64 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.31 ทอง 4
5 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.66 ทอง 5
6 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.64 ทอง 6
7 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.98 ทอง 7
8 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.32 ทอง 8
9 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.95 เงิน 9
10 บ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.32 เงิน 10
11 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.98 เงิน 11
12 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.64 เงิน 12
13 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.30 เงิน 13
14 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.31 เงิน 14
15 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.20 ทอง 4
5 สองภาษากรประภาภัทร สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.20 ทอง 4
6 ชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.30 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.40 เงิน 7
8 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.20 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 6
7 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 9
11 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11
12 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11
13 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11
14 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.18 ทอง ชนะเลิศ
2 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.32 ทอง 4
5 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.99 ทอง 5
6 บ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.65 ทอง 6
7 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.31 ทอง 7
8 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.32 เงิน 8
9 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.32 เงิน 9
10 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.65 เงิน 10
11 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.31 เงิน 11
12 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.31 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มณีอนุสรณ์ศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5
6 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6
7 หนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านเลิงเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 10
11 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 11
12 บ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 12
13 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 13
14 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 14
15 บ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 14
16 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 16
17 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 5
7 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 5
8 บ้านค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 8
9 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 8
10 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 8
11 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 11
12 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 11
13 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 11
14 บ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 14
15 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 15
16 บ้านบึงฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 16
17 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 5
6 พัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 6
7 พิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 7
8 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านดงพอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 9
10 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
11 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
12 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 8
9 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 13
14 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หินกองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าส่าน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.33 ทอง 5
6 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 7
8 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 7
9 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 7
10 บ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.67 ทอง 10
11 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.67 ทอง 11
12 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.33 ทอง 12
13 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.33 ทอง 12
14 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.33 ทอง 12
15 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.67 เงิน 15
16 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 16
17 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.67 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.67 ทอง 5
6 บ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.67 ทอง 7
8 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 8
9 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.67 ทอง 10
11 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.65 ทอง 6
7 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.33 ทอง 7
8 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.99 ทอง 8
9 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4
5 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 5
6 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหัววัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7
8 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน