เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ต.ค. 2558
29 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียนแทรกรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ก่อนที่จะพิมพ์บัตรประจำตัว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดสุรินทร์ (ระดับภูมิภาคจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพเท่านั้น) คลิ้กคู่มือที่นี่

 

 
ด่วน แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครู การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียน  ครู แข่งขันทักษะวิชากรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หลังจากนั้นระบบจะปิด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่มีสิทธิส่งทีมเข้าแข่งขันได้อีก (ยกเว้นกรณีนักเรียนในทีมแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้ว มีเหตุจำเป็น เช่น เจ็บป่าย เป็นต้น จึงจะใช้การเปลี่ยนตัว)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศนกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์ โทร 093-5053357   คลิกหนังสือราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16:47 น.
เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 26 ตค 2558 รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา
เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558  ประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  คลืกหนังสือ หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม    | ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคเช้า  |วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ปฐมวัยการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคบ่าย   |ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |  ศิลปะ-ดนตรี | ศิลปะ-นาฏศิลป์ |  การงานอาชีพ|      ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ คำสั่งฉบับสมบูรณ์ จะปรับปรุงหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.เทอดชัย บัวผาย   โทร 086-8567270 e-mail : ictkk2@gmail.com
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 12:41 น.
ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นตารางที่ร่างขึ้นเพื่อที่จะดูความเหมาะสมสอดคล้องและกำหนดการต่างๆ ซึ่งยังจะต้องมีการปรับอยู่อีกหลายรายการ  ยังใช้อ้างอิงไม่ได้  ซึ่งตารางแข่งที่สมบูรณ์เป็นตารางแข่งขันที่ถูกต้องจะขึ้นเว็บในวันที่ 25 ตุลาคม 2558  โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:50 น.
การส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนโตว้ต้า โดย สพป.ส่ง file ต้นฉบับ (Excel) ส่งได้หลายช่องทาง   เช่น เขียน CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ ส่ง mail :ictkk2@gmail.com  
คลิกดูรายชื่อศูนย์ที่ส่งข้อมูลแล้ว
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:20 น.
การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย
การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรอกข้อมูลเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้รหัสผ่านแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุิ์ 088-0294122)   หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูล
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:11 น.
 

 
หนังสือราชการ
1.ศธ 04026/ว3929     ขอเชิญคณะกรรมการ  ประชุม 26 ตุลาคม 2558
2.ศธ 04026/3945       ขอใช้สถานที่ ประชุมกรรมการ  
3.ที่ ศธ 04026/3966    เชิญกรรมการรายบุคคล บุคคลภายนอก |word | PDF |
4.ศธ 04026/ว3967      หนังสือแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรายชื่อนักเรียน 
5.ศธ 04026/ว3965     หนังสือขอใช้สถาน  หน่วยงานภายนอก   |word|
6.คำสั่งคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ  
7.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 
8. แบบฟอร์ม โรงเรียนเปลี่ยนตัวนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 1,495
จำนวนนักเรียน 3,496
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,348
จำนวนกรรมการ 740
ครู+นักเรียน 5,844
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,584
ประกาศผลแล้ว 148/150 (98.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 154
เดือนนี้ 257
เดือนที่แล้ว 837
ปีนี้ 6,308
ทั้งหมด 204,300