หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต.บ้านไผ่ นางธนพร นฤนาทวัฒนา  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ต.บ้านไผ่ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์  
4 โรงเรียนบ้านละว้า นายเทอดชัย บัวผาย   0868567270
5 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต.ในเมือง นางรัชนีย์ อุปรัง  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ต.บ้านไผ่ นายยกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์   0880294122
7 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ต.ในเมือง ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา  
8 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ต.บ้านไผ่ นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์  
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ต.ในเมือง นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]