หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 33 28 84.85% 3 9.09% 1 3.03% 1 3.03% 33
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 20 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
3 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 22 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 25 16 66.67% 3 12.5% 0 0% 5 20.83% 24
5 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 26 15 60% 2 8% 2 8% 6 24% 25
6 โรงเรียนบ้านขามป้อม 25 14 56% 6 24% 0 0% 5 20% 25
7 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 24 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
8 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านโนนข่า 26 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 20 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 24 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 27 13 59.09% 2 9.09% 2 9.09% 5 22.73% 22
13 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านหนองไห 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนบ้านวังม่วง 19 12 66.67% 0 0% 2 11.11% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 12 80% 0 0% 0 0% 3 20% 15
19 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 20 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
22 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
23 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 23 10 43.48% 2 8.7% 1 4.35% 10 43.48% 23
24 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 19 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านโสกนาค 19 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนสวัสดี 23 9 42.86% 4 19.05% 6 28.57% 2 9.52% 21
27 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 19 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 15 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 15 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 18 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
42 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 14 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนกรุณาศึกษา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 15 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
49 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านละว้า 13 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านโจด 17 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
61 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านโนนคุต 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านนาข่า 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
77 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 10 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านปอแดง 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 8 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 12 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
84 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนป่าปอ 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านโนนทัน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
92 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านลาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านมูลนาค 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 12 2 16.67% 6 50% 1 8.33% 3 25% 12
108 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
110 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านวังหว้า 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
115 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านวังแสง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
123 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านเขวา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านแท่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนคำน้อย 8 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
135 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนดอนหมู 10 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
139 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
145 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านบัว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 11 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
149 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านนางาม 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
157 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านโกน้อย 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านขุมดิน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบัวเหลือง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
188 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
190 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]