หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 4
5 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 5
6 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7
8 กรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านคำปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10
12 สระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10
13 บ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
14 บ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 4
5 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 4
6 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.33 เงิน 8
9 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.33 เงิน 9
10 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.33 เงิน 9
11 บ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.33 เงิน 9
12 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.66 เงิน 12
13 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.66 เงิน 12
14 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.33 เงิน 14
15 บ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
16 บ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
17 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
18 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
19 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศักดิ์สุภา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.25 ทอง 4
5 บ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านหินฮาวลาวังชู สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
7 ราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.50 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 5
6 ซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6
7 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.67 ทอง 7
8 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.67 ทอง 8
9 บ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.67 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11
12 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11
13 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11
14 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11
15 บ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11
16 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 16
17 บ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 17
18 ชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.33 เงิน 18
19 บ้านหนองมะเขือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 19
20 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 19
21 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
22 บ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5
6 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6
7 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8
9 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8
10 บ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 10
11 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 10
12 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 12
14 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 12
15 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15
16 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15
17 หนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15
18 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 15
19 บ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 19
20 บ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.62 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.29 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.16 เงิน 6
7 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.26 เงิน 7
8 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.89 เงิน 9
10 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.85 เงิน 10
11 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.25 เงิน 11
12 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.25 เงิน 11
13 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.52 เงิน 13
14 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.26 เงิน 14
15 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.25 เงิน 15
16 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.85 เงิน 16
17 บ้านมูลตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.59 ทองแดง 17
18 ขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
19 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
20 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
21 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
22 หัวห้วยหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.98 ทอง 4
5 บ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.98 ทอง 4
6 บ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.65 ทอง 6
7 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.31 ทอง 7
8 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.98 ทอง 8
9 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.98 ทอง 8
10 บ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.66 ทอง 10
11 บ้านวังแคน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.66 ทอง 12
13 บ้านเหล่าเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.97 ทอง 13
14 บ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.65 เงิน 14
15 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.31 เงิน 15
16 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.32 เงิน 16
17 ขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.98 เงิน 17
18 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.98 เงิน 17
19 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.31 เงิน 19
20 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.66 เงิน 20
21 บ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.32 เงิน 21
22 บ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
23 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
24 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 9
10 ดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 6
7 คำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
9 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
10 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 10
11 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13
14 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
15 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
16 บ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4
5 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 5
6 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
7 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 11
12 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 12
13 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 13
14 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 14
15 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 16
17 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 17
18 บ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
19 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4
5 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.25 เงิน 5
6 บ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.75 ทองแดง 6
7 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.14 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.57 ทอง 4
5 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.43 ทอง 5
6 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.43 เงิน 6
7 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.14 เงิน 7
8 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
9 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.60 เงิน 4
5 บ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.60 เงิน 5
6 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.80 เงิน 6
7 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.60 เงิน 7
8 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.30 เงิน 8
9 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.60 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
11 บ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
12 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน