ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นตารางที่ร่างขึ้นเพื่อที่จะดูความเหมาะสมสอดคล้องและกำหนดการต่างๆ ซึ่งยังจะต้องมีการปรับอยู่อีกหลายรายการ  ยังใช้อ้างอิงไม่ได้  ซึ่งตารางแข่งที่สมบูรณ์เป็นตารางแข่งขันที่ถูกต้องจะขึ้นเว็บในวันที่ 25 ตุลาคม 2558  โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:50 น.