เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 26 ตค 2558 รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา
เชิญประชุม คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558  ประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  คลืกหนังสือ หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม    | ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคเช้า  |วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ปฐมวัยการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคบ่าย   |ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |  ศิลปะ-ดนตรี | ศิลปะ-นาฏศิลป์ |  การงานอาชีพ|      ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ คำสั่งฉบับสมบูรณ์ จะปรับปรุงหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.เทอดชัย บัวผาย   โทร 086-8567270 e-mail : ictkk2@gmail.com
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 12:41 น.