การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย
การกรอกข้อมูลนักเรียน ครูผุ้ฝึกสอน ตัวแทนศูนย์เครือข่าย ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรอกข้อมูลเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้รหัสผ่านแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศน.กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุิ์ 088-0294122)   หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูล
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:11 น.