หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 32 28 87.5% 2 6.25% 1 3.13% 1 3.13% 32
2 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 22 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 30 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 26 18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 26 18 69.23% 5 19.23% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนบ้านสำโรง 24 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
7 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
8 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
11 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 15 13 86.67% 0 0% 2 13.33% 0 0% 15
12 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 18 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 23 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 16 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านลอมคอม 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนซู่เอ็ง 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 17 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 21 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านหลุบคา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนมิตรภาพ2 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนหนองแวงยาว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 12 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านรัตนะ 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 17 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนจตุคามวิทยา 12 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านดอนโจด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนชุมชนวังหิน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 9 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนโนนทองวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 9 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านศุภชัย 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านทางขวาง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านละหานนา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านผักหวาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านวังคูณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านปอแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้ายเมย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านดอนชาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]