หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำพอง 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
2 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 22 16 76.19% 1 4.76% 3 14.29% 1 4.76% 21
3 โรงเรียนบ้านคำบง 20 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
4 โรงเรียนชุมชนกระนวน 18 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
5 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 22 13 72.22% 1 5.56% 3 16.67% 1 5.56% 18
6 โรงเรียนบ้านสำโรง 20 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 24 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 16 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
9 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 19 12 66.67% 0 0% 2 11.11% 4 22.22% 18
10 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 18 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
11 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านทรายมูล 15 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
13 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 18 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 17 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนบ้านบะแต้ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 18 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านผักหนาม 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านวังชัย 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านสระกุด 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
29 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 18 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 20 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านบ่อ 11 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 10 5 50% 0 0% 5 50% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านนาขาม 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
48 โรงเรียนบ้านหัวบึง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 21 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านนาฝาย 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านดง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านกระนวน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านนาคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านแห้ว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองโอง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านคำมืด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านคำแมด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านาง้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านโนน 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านนาค้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนศรีเมืองแอม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 16 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 5 71.43% 7
121 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
122 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนคำบอนวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดงเรือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนหนองแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนโนนหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านฟากพอง 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโสกแสง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
159 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนบ้านหนองชา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]