หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ นายประสพโชค เหล่าคูณ   0897119291
2 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย   0898796059
3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์   0810691171
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา นายพินิต แสงสุข   0866327779
5 โรงเรียนบ้านชุมแพ นายแสงดาว เชิดชู   0819644125
6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร นายพินิต แสงสุข   0866327779
7 โรงเรียนโคกสูงสำราญ นายคมสันต์ บุดดาดวง   0872313692


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]