หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]