หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721,722,723 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721,722,723 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621,622,623 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621,622,623 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621,622,623 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]