หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง 38 31 83.78% 3 8.11% 3 8.11% 0 0% 37
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 33 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านวังยาว 30 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 23 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 24 16 66.67% 7 29.17% 0 0% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 23 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
7 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 21 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนบ้านซำจำปา 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 22 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
12 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
13 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านชุมแพ 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 18 11 61.11% 1 5.56% 3 16.67% 3 16.67% 18
16 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 15 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนภูห่านศึกษา 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 18 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
27 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 19 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านยางคำ 19 8 50% 6 37.5% 0 0% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านนาอุดม 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านโนนคอม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านหว้า 14 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านสันติสุข 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านเม็ง 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านขนวน 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 13 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านดอนแขม 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 16 5 33.33% 8 53.33% 0 0% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองแดง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 14 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
68 โรงเรียนบ้านกุดเลา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านนาดี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านหาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านผาขาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านสะอาด 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
92 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
93 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านธาตุ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านศรีสุข 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
122 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านป่าน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนท่ากุญชร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านไชยสอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านขามป้อม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านพระบาท 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านนาเพียง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านเรือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนาเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนนาฝายวิทยา 7 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 7
211 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
212 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนชุมแพวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านร่องแซง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
228 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
229 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
230 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]