ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4
5 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5
6 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6
7 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7
8 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 8
9 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9
10 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 10
11 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11
12 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 12
13 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 13
14 บ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 14
15 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 15
16 บ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 16
17 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
5 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5
6 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6
7 นาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7
8 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 8
9 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9
10 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 10
11 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11
12 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 12
13 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 13
14 บ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 14
15 เต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4
5 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 5
6 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 6
7 บ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 7
8 หนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 8
9 บ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 9
10 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 10
11 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 11
12 ห้วยชันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12
13 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 13
14 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 14
15 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 15
16 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 16
17 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 4
5 หนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 4
6 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6
7 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 7
8 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 8
9 บ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 9
10 บ้านหนองแวงภูเขา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 10
11 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 11
12 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12
13 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 13
14 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 14
15 บ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 15
16 บ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 16
17 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 4
5 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 5
6 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 6
7 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 7
8 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 8
9 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 8
10 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 10
11 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 11
12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 12
13 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 12
14 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 14
15 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 40 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
5 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5
6 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 6
7 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 7
8 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 8
9 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 9
10 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 10
11 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 11
12 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 12
13 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 12
14 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 4
5 อนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5
6 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6
7 บ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7
8 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8
9 บ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9
10 บ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9
11 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11
12 บ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11
13 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11
14 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
15 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านนาหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
8 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
9 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
10 บ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11
12 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12
13 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13
14 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14
15 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 15
16 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4
5 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 5
6 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5
6 บ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.75 ทอง 6
7 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.75 ทอง 7
8 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.25 ทอง 8
9 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.75 ทอง 9
10 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 10
11 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 11
12 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 11
13 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.25 ทอง 13
14 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 14
15 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 14
16 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.25 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4
5 บ้านร่องสมอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง 5
6 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง 5
7 บ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.25 ทอง 7
8 บ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง 8
9 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.25 ทอง 9
10 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 10
11 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.25 เงิน 11
12 บ้านหนองกุงมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.75 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.90 ทอง 5
6 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.60 ทอง 6
7 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.40 ทอง 7
8 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.30 ทอง 8
9 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 9
10 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.40 ทอง 10
11 บ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.90 ทอง 11
12 เต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.20 ทอง 12
13 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4
5 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
6 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6
7 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8
9 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9
10 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 10
11 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4
5 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5
6 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 6
7 บ้านท่าช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7
8 บ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7
9 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
4 บ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.80 ทอง 4
5 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5
6 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 6
7 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
8 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
9 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4
5 บ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 5
6 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
7 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7
8 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8
9 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9
10 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 10
11 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4
5 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5
6 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6
7 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7
8 บ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8
9 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 9
10 บ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 10
11 บ้านหนองพลวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 11
12 บ้านสว่างดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
6 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6
7 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6
8 ท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8
9 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8
10 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10
11 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10
12 บ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12
13 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13
14 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 14
15 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 14
16 บ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 16
17 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
6 บ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 7
8 บ้านสว่างโนนสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 8
9 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 อนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.67 ทอง 4
5 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.33 ทอง 5
6 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.01 ทอง 6
7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.67 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8
9 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.67 ทอง 9
10 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 10
11 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.67 ทอง 4
5 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.33 ทอง 5
6 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.33 ทอง 6
7 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.67 ทอง 7
8 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.33 ทอง 8
9 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9
10 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4
5 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 5
6 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6
7 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 7
8 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 8
9 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 9
10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 10
11 บ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน