สนามแข่งขัน
1. โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
2. โรงเรียนชุมชนชุมแพ       
    - แผนผังสถานที่แข่งขัน
3. โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
4. โรงเรียนบ้านชุมแพ
    - แผนผังสถานที่แข่งขัน
5. โรงเรียนโคกสูงสำราญ
6. โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
7. โรงเรียนชุมแพศึกษา
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 08:17 น.