ประชาสัมพันธ์
"การแข่งขันคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟัง
ลำโพงหรือไมค์มาด้วย"
วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2558 เวลา 07:07 น.